Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Observera att beräkningsmall, underliggande beräkningar och bokslut ska vara inskickat till sista datum för den aktuella ansökningsomgången. Ansökan ska vara så pass komplett att Länsstyrelsen kan poängsätta den efter sista datum för ansökningsomgången.

Minimipoäng för stöd

För 2024 är minimipoängen 400 poäng av max 1000 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

  • Lönsam investering
  • Behov av stöd

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier 2024”

Sammanställning urvalskriterier 2024 (pdf) Pdf, 147.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024 (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Vi poängsätter din ansökan utifrån urvalskriterier. Det är endast de ansökningar med högst poäng i en beslutsomgång/utlysning som får stöd.

Utlysning

Åtgärden har beslutsomgångar.

Observera att det inte är någon beslutsomgång mellan den 1 maj och 30 juni 2024.

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 1 februari - 30 april 2024, budget 900 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 juli - 31 oktober 2024, budget 900 000 kronor

Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast en (1) månad i förväg. Undantag är första ansökningsomgången 2024 där sena beslut för programmet har påverkat Länsstyrelsens förutsättningar.

När pengarna i en beslutsomgång eller en utlysning inte räcker till hela sista ansökan. Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela den sista prioriterade ansökan kan ansökan beviljas i sin helhet om Länsstyrelsen beslutar det. Det som är kvar av Länsstyrelsens tilldelade budget för programperioden kommer då att minskas med det överskridande beloppet. Om Länsstyrelsen inte beviljar ansökan återförs de kvarvarande pengarna i beslutsomgången till den tilldelade budgeten.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsutveckling

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss