Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier Pdf, 255.1 kB.

Stallar och inhysningssystem

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Energiskog

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Täckdikning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet

Växthus och odlingstunnlar

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Torkning och lagring efter skörd

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Minskad ammoniakavgång

Det finns inga regionala prioriteringar för minskad ammoniakavgång.

Ny teknik

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

 • Ökad marknadsanpassning
 •  

Utlysning

Åtgärden har beslutsomgångar

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1 Stallar och inhysningssystem: 3 januari – 31 mars, budget 7 950 000 kronor

Beslutsomgång 1 Energiskog: 3 januari – 31 mars, budget 326 000 kronor

Beslutsomgång 1 Täckdikning: 3 januari – 31 mars, budget 2 600 000 kronor

Beslutsomgång 1 Växthus och odlingstunnlar: 3 januari – 31 mars, budget 2 400 000 kronor

Beslutsomgång 1 Torkning och lagring efter skörd: 3 januari – 31 mars, budget 1 470 000 kronor

Beslutsomgång 1 Minskad ammoniakavgång: 3 januari – 31 mars, budget 645 000 kronor

Beslutsomgång 1 Ny teknik: 3 januari – 31 mars, budget 461 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 april- 31 augusti 2023

Beslutsomgång 3: 1 september- 31 december 2023

Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast en (1) månad i förväg. Undantag är första ansökningsomgången 2023 där sena beslut för programmet har påverkat Länsstyrelsens förutsättningar.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt