Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

För 2024 är minimipoängen 400 poäng av max 1000 poäng.

För 2023 är minimipoängen 300 poäng av max 1000 poäng.

Regionala prioriteringar

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier Pdf, 152.8 kB.

Vi poängsätter din ansökan utifrån urvalskriterier. Det är endast de ansökningar med högst poäng i en beslutsomgång/utlysning som får stöd.

Just nu är det många ansökningar som får väldigt höga poäng. Ansökningar som får samma poäng prioriteras utifrån nedanstående:

 1. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 2. Kvinnor eller personer som är inte är äldre än 40 år (om stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen).
 3. Den ansökan som skickats in först.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stallar och inhysningssystem

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Energiskog

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Täckdikning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet

Växthus och odlingstunnlar

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Torkning och lagring efter skörd

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Minskad ammoniakavgång

Det finns inga regionala prioriteringar för minskad ammoniakavgång.

Ny teknik

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Utlysning

Åtgärden har beslutsomgångar

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari – 31 mars

 • Stallar och inhysningssystem: budget 7 950 000 kronor
 • Energiskog: budget 326 000 kronor
 • Täckdikning: budget 2 600 000 kronor
 • Växthus och odlingstunnlar: budget 2 400 000 kronor
 • Torkning och lagring efter skörd: budget 1 470 000 kronor
 • Minskad ammoniakavgång: budget 645 000 kronor
 • Ny teknik: budget 461 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 april- 31 augusti 2023

 • Stallar och inhysningssystem, budget 13 243 000 kronor
 • Energiskog, budget 545 400 kronor
 • Täckdikning, budget 4 320 000 kronor
 • Växthus och odlingstunnlar, budget 660 000 kronor
 • Torkning och lagring efter skörd, budget 2 450 000 kronor
 • Minskad ammoniakavgång, budget 1 075 000 kronor
 • Ny teknik, budget 768 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 september- 31 december 2023

 • Stallar och inhysningssystem, budget 10 595 000 kronor
 • Energiskog, budget 436 000 kronor
 • Täckdikning, budget 3 440 000 kronor
 • Växthus och odlingstunnlar, budget 660 000 kronor
 • Torkning och lagring efter skörd, budget 1 960 000 kronor
 • Minskad ammoniakavgång, budget 860 000 kronor
 • Ny teknik, budget 615 000 kronor

Beslutsomgång 4: 1 januari – 30 april 2024

 • Stallar och inhysningssystem, budget 10 500 00 kronor
 • Energiskog, budget 218 410 kronor
 • Täckdikning, budget 1 728 000 kronor
 • Växthus och odlingstunnlar, budget 660 000 kronor
 • Torkning och lagring efter skörd, budget 980 000 kronor
 • Minskad ammoniakavgång, budget 430 000 kronor
 • Ny teknik, budget 307 333 kronor

Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast en (1) månad i förväg. Undantag är första ansökningsomgången 2023 där sena beslut för programmet har påverkat Länsstyrelsens förutsättningar.

När pengarna i en beslutsomgång eller en utlysning inte räcker till hela sista ansökan. Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela den sista prioriterade ansökan kan ansökan beviljas i sin helhet om Länsstyrelsen beslutar det. Det som är kvar av Länsstyrelsens tilldelade budget för programperioden kommer då att minskas med det överskridande beloppet. Om Länsstyrelsen inte beviljar ansökan återförs de kvarvarande pengarna i beslutsomgången till den tilldelade budgeten.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss