Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsens by

Åsens by ligger i Haurida socken, Aneby kommun. Kulturreservatet Åsens by är landets första kulturreservat och bildades i mars år 2000. I reservatet ingår Åsens bys inägomark med sin bebyggelse.

På Åsens by fanns bebyggelse redan på 1400-talet. Under 1600-talet övergick Åsen i två bönders ägo och består idag av tre gårdar. Bebyggelsen är både välbevarad och tidstypisk från 1800-talet.

Här kan du förutom att se de gamla husen och redskapen också uppleva en mångfald av växter och djur som var typiska för den svenska landsbygden i början av 1900-talet. Här finns bland annat husdjursraser som var vanliga förr.

Kulturreservatet Åsens by med sitt odlingslandskap i kombination med byggnadsbeståndet är ett karakteristiskt exempel på landsbygdens småskaliga jordbruksmiljöer vid sekelskiftet.

Syfte

 • Skydda Åsens by för framtida generationer
 • Återskapa Åsen till en levande by så som den tedde sig runt sekelskiftet år 1900.
 • Förmedla kunskap om ekologiskt anpassad byggnadsvård, kulturmiljö- och landskapsvård. 

Haurida kyrkby

Haurida kyrkby har anor ända sedan medeltiden. Runt 1600-talets mitt förlängdes kyrkan mot väster, och under 1700-talet byggdes ett torn. Kyrkan har mycket vackra takmålningar från 1664 och är rik på intressanta inventarier.

I kyrkbyn finns en sockenstuga från 1880, en skola från 1925 och en hembygdsgård från tidigt 1800-tal. Här finns även en gammal lanthandel med magasin från 1893 respektive 1924 samt flera bostadshus av varierande utseende.

På höjderna nordväst om kyrkbyn ligger Åsens by, en typisk nordsmåländsk jordbruksmiljö med välbevarad bebyggelse från 1800-talet. Två av gårdarna har bostadshus i form av enkelstugor och medan den före detta prästgården har en parstuga. Till gårdarna hör tidstypiska ekonomibyggnader som ladugårdar, stall, magasin, brygghus, uthus och avträden.

Byn omges av ett odlingslandskap som är mycket rikt på spår av äldre tiders brukningsmetoder. Inslaget av små och flikiga åkertegar, ängs- och hagmarker, hamlade träd, stengärdesgårdar, odlingsrösen, fägator med mera är stort. Man har även påträffat fossil åkermark.

Odlingslandskapet i kombination med byggnadsbeståndet är ett karakteristiskt exempel på landsbygdens småskaliga jordbruksmiljöer som de var vid slutet av 1800-talet. Kulturgeografiskt är byn mycket intressant då den aldrig genomgått laga skifte.


Foto: Symbolbilder

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka reservatet men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser
 • rida (annat än på anvisad väg, stig eller plats)
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet.
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • göra upp eld (annat än på särskilt anvisad plats)
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter mossor eller lavar
 • anordna orienteringstävling

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Beslutsår: 2000
Storlek: 35 ha
Kommun: Aneby
Läge: Cirka 20 km nordväst Aneby, 500 m norr Haurida kyrka
Förvaltare: Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by, Aneby kommun.
Anordningar: Parkeringsplatser, informationstavla, toalett, strövstigar, rastplats, grillplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss