Natur

Människor som vandrar på en stig. Foto: mostphotos.se

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Guckusko. Foto: Kenneth Johansson.

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Höst på fjället. Foto: Kentaroo Tryman.

Länsstyrelsen förvaltar och ansvarar för skötseln av landets fjällområden. Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, en sammanlagd yta på nära sju miljoner hektar. Vårt mål är en hållbar utveckling i fjällen.

Blanktjärn. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

För att skydda grundvatten eller ytvatten kan olika vattenskydds­områden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas.