Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regerings webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

En regional mat- och livsmedelsstrategi

I Jämtlands län har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län beslutat om en regional mat- och livsmedelsstrategi. I denna kanaliseras den nationella politikens intentioner med regionala förutsättningar och regionala politiska prioriteringar. Länsstyrelsen genomför tillsammans med andra aktörer i länet delar av den regionala strategin, delar som ligger inom Länsstyrelsens uppdrag.

Du kan läsa mer om det regionala arbetet med regional mat- och livsmedelsstrategi på Region Jämtland Härjedalens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den regionala strategin finns i en fullständig version och en populärversion

Den regionala mat- och livsmedelsstrategin i Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populärversion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Peter Andrén

Enhetschef, Landsbygdsenheten

Åsa Regnander Dahl

Länsveterinär