Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Under perioden juni 2022 till och med december 2024 kommer Länsstyrelsen Jämtlands län bedriva ett projekt för att öka samverkan mellan berörda aktörer i länet för att ge den nationella livsmedelsstrategin ett större genomslag.

Projektets mål är att:

  • Etablera samarbetsformer mellan berörda aktörer i länet som en naturlig del i arbetet
  • Tillsammans med berörda aktörer revidera länets Mat- och livsmedelsstrategi utifrån den nationella strategin
  • Tillsammans med berörda aktörer bryta ner regeringens handlingsplaner på regional nivå

Projektet finansieras med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Logotyp EU Jordbruksfonden

En regional mat- och livsmedelsstrategi

I Jämtlands län har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län beslutat om en regional mat- och livsmedelsstrategi. I denna kanaliseras den nationella politikens intentioner med regionala förutsättningar och regionala politiska prioriteringar. Länsstyrelsen genomför tillsammans med andra aktörer i länet delar av den regionala strategin, delar som ligger inom Länsstyrelsens uppdrag.

Du kan läsa mer om det regionala arbetet med regional mat- och livsmedelsstrategi på Region Jämtland Härjedalens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den regionala strategin finns i en fullständig version och en populärversion

Den regionala mat- och livsmedelsstrategin i Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populärversion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan Mat- och livsmedelsstrategin i Jämtland Härjedalen 2023/2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss