Beviljade beslut för kampsportsmatcher

Här hittar du beviljade beslut för kampsportsmatcher från Kampsportsdelegationen.

Letar du efter ett äldre beslut, eller vill få besluten i sin helhet? Hör av dig till orebro@lansstyrelsen.se

Vill anordna en typ av kampsportsmatch som ett förbund redan har ett tillsvidare- eller visstidstillstånd för? Då behöver du vända dig till det förbundet för att söka tillstånd. Det kallas att söka sanktion. Andra tillstånd söker du hos Kampsportsdelegationen.

Tillstånd för en eller flera matcher

Beviljade beslut för en eller flera kampsportsmatcher för enskilda föreningar, kampsportsförbund och organisationer med ansvar inom kampsport.

Svenska Proffsboxningskommissionen

 • Beslutsdatum: 2023-12-22
  Giltigt: 12 januari 2024
  Övrig information: Matcher i Professionell boxning med förlängda matchtider i Stockholm den 12 januari 2024
  Beslutets diarienummer: 7532-2023

Tillstånd för matcher under viss tid eller tills vidare

Beviljade beslut för matcher under viss tid eller tills vidare endast för förbund och andra organisationer för kampsport.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2018-05-02
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändringar i regelverket för Allstyle Pro
  Beslutets diarienummer: 726-2018

 • Beslutsdatum: 2013-03-27
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Allstyle, tillägg med Pro, Klass I och Klass II.
  Beslutets diarienummer: 1497-2013

 • Beslutsdatum: 2007-04-25
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Allstyle Open.
  Beslutets diarienummer: 05908-2007

Svenska Boxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2022-01-12
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändring i regelverk för matcher i olympisk boxning.
  Beslutets diarienummer: 8193-2021
 • Beslutsdatum: 2019-03-20
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i olympisk boxning. Särskilda villkor.
  Beslutets diarienummer: 7611-2018

 • Beslutsdatum: 2006-11-29
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i boxning och diplomboxning.
  Beslutets diarienummer: 216-16116-2006

Svenska Proffsboxningskommissionen​

 • Beslutsdatum: 2013-12-30
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i professionell boxning.
  Beslutets diarienummer: 216-5879-2013

Svenska Boxningsförbundet genom dess Proffsboxningskommission

 • Beslutsdatum: 2011-09-12
  Giltigt: Tills vidare, dock endast villkor 2–5
  Övrig information: Matcher i professionell boxning.
  Beslutets diarienummer: 4592-2011

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2008-04-03
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-04377-2008

Svenska HEMA-förbundet

 • Beslutsdatum: 2020-02-17
  Giltigt: Tills vidare
  Övrigt: HEMA (historisk europeisk kampsport)
  Beslutets diarienummer: 7647-2019

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2007-04-02
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i internationell ju-jutsu.
  Beslutets diarienummer: 216-03649-2007
 • Beslutsdatum: 2007-01-10
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i ju-jutsu.
  Beslutets diarienummer: 216-15339-2006

Svenska Ju-Jutsufederationen

 • Beslutsdatum: 2023-09-21
  Övrig information: Matcher i jujutsu
  Giltigt: Tills vidare
  Beslutets diarienummer: 4574-2023
 • Beslutsdatum 2019-06-19
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 15 juni 2022 Övrig information: Matcher i Combat Mixed Budo. Särskilda villkor
  Beslutets diarienummer 216-1223-2019

 • Beslutsdatum: 2019-06-19
  Övrig information: Matcher i Pro Combat Mixed Budo
  Giltigt: Tidsbegränsat till och med den 15 juni 2022
  Beslutets diarienummer: 216-1222-2019

Svenska Kickboxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2023-12-06
  Giltigt: till och med den 31 mars 2025
  Övrig information: Matcher i Low Kick Junior (LKJ) och K1-style Junior (K1J).
  Beslutets diarienummer: 6455-2023
 • Beslutsdatum: 2010-05-4
  Giltigt: tills vidare
  Övrig information: Matcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning samt K-1.
  Beslutets diarienummer: 00746-2010

WKF

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2007-01-10
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-15339-2006

Svenska Karateförbundet

 • Beslutsdatum: 2020-03-23
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Regeländringar Kumite
  Beslut diarienummer: 216-794-2020

 • Beslutsdatum: 2015-12-18
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Kumite
  Beslut diarienummer: 216-6555-2015

 • Beslutsdatum: 2014-04-14
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Shotokan karate
  Beslut diarienummer: 216-2093-2014

Svenska Kampidrottsförbundet

 • Beslutsdatum​: 2022-09-12
  Giltigt: till och med den 1 oktober 2025
  Övrig information: Matcher för semikontakt i kempo
  Beslut diarienummer: 4966-2022

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2023-08-18
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändringar i regelverk
  Beslutets diarienummer: 1595-2023

 • Beslutsdatum: 2017-04-11
  Giltigt: Tills vidare
  ​Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down (ändringar i regelverk)​
  Beslutets diarienummer: 1272-2017

 • Beslutsdatum: 2013-12-30
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down och Kyokushin ungdom, junior, cadet.
  Beslutets diarienummer: 7108-2013

 • Beslutsdatum: 2011-05-20
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down.
  Beslutets diarienummer: 1975-2011

 • Beslutsdatum: 2007-02-09
  Giltigt: Tills vidare
  Beslutets diarienummer: 19683-2006

Svenska Karateförbundet

 • Beslutsdatum: 2018-01-18
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin karate. Regeländringar i regelverket "Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska Karateförbundet".
  Beslutets diarienummer: 6556-2017

 • Beslutsdatum: 2014-05-02
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Mästerskap Kyokushin karate.
  Beslutets diarienummer: 2091-2014

 • Beslutsdatum: 2014-04-14
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin karate lättkontakt junior och lättkontakt senior samt semikontakt junior klass 2–3 och semikontakt senior enligt regelverket ”Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska karateförbundet”.
  Beslutets diarienummer: 2021-2014

 • Beslutsdatum: 2012-04-18
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Kyokushin knock down.
  Beslutets diarienummer: 2313-2012

Swedish Karate Kyokushinkai

 • Beslutsdatum: 2010-09-02
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i kyokushin.
  Beslut diarienummer: 216-02973-2010

Svenska Kickboxningsförbundet

 • Beslutsdatum: 2023-12-06
  Giltigt: till och med den 31 mars 2025
  Övrig information: Matcher i Low Kick Junior (LKJ) och K1-style Junior (K1J).
  Beslutets diarienummer: 6455-2023

 • Beslutsdatum: 2020-06-23
  Giltigt: Tills vidare
  Övrigt: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1
  Beslutets diarienummer: 216-2723-2020

 • Beslutsdatum: 2019-10-04
  Giltigt: Tills vidare
  Övrigt: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1 samt Kick-Light och Junior Kickboxning. Beslut om nytt villkor.
  Beslutets diarienummer: 216-4799-2019

 • Beslutsdatum: 2018-11-11
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1-style samt Kick-Light och Junior Kickboxning. Avslag i del av ansökan som rör tävlande med hörselnedsättning.
  Beslutets diarienummer: 216-4734-2018

 • ​Beslutsdatum: 2017-02-09
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Low Kick och K1-style samt Kick-Light och Junior Kickboxning​
  Beslutets diarienummer: 6248-2016

 • Beslutsdatum: 2016-09-15
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändringar i tävlingsregler för Full contact och Light contact
  Beslutets diarienummer: 4238-2016

 • Beslutsdatum: 2015-09-29
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i professionell kickboxning, A- och B-klass och A-klass full pro med förlängd matchtid om högst 15 minuter, fem ronder à tre minuter
  Beslutets diarienummer: 4214-2015

 • Beslutsdatum: 2010-05-04
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning.
  Beslutets diarienummer: 00746-2010

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2007-01-10
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i ju-jutsu, karate (kumite), kendo, naginata, kickboxning och shootfighting.
  Beslutets diarienummer: 15339-2006

SKA Nordmark

 • Beslutsdatum: 2019-05-15
  Giltig: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i kämpalek och renässansfäktning
  Beslut diarienummer: 216-1861-2019

Svenska MMA förbundet

 • Beslutsdatum: 2018-02-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Regeländringar i befintliga tillstånd. Avslag i fråga om matchlängd.
  Beslut diarienummer: 216-6757-2017

Svensk professionell MMA

Svenska MMA förbundet

 • Beslutsdatum: 2010-12-03
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-05802-2010

 • Beslutsdatum: 2009-04-16
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-05899-2009

Svensk amatör MMA

Svenska MMA förbundet

 • Beslutsdatum: 2010-09-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-03912-2010

Internationell professionell MMA

Svenska MMA förbundet

 • Beslutsdatum: 2010-12-03
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-05801-2010

Internationell amatör MMA

Svenska MMA förbundet

 • Beslutsdatum: 2015-06-08
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-6431-2015

Svenska Budo - och Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2007-01-10
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-15339-2006

Svenska MMA Förbundet

 • Beslutsdatum: 2016-02-09
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Shootfighting
  Beslut diarienummer: 216-6464-2015

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

 • Beslutsdatum: 2007-01-10
  Giltigt: Tillsvidare
  Beslut diarienummer: 216-15339-2006

Svenska ITF Förbundet

 • Beslutsdatum: 2022-11-15
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändring i regelverk
  Beslutets diarienummer: 8033-2022

 • Beslutsdatum: 2018-11-27
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändring i regelverk
  Beslutets diarienummer: 5277-2018

 • Beslutsdatum: 2019-12-12
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändring i regelverk
  Beslutets diarienummer: 7459-2019

 • Beslutsdatum: 2016-09-15
  Giltigt: tills vidare
  Övrig information: Ändring i regelverk
  Beslutets diarienummer: 2932-2016

Svenska Taekwondoförbundet

 • Beslutsdatum: 2013-05-15
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Hapkido.
  Beslutets diarienummer: 1529-2013

 • Beslutsdatum: 2012-01-09
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i WTF kamp, avslag för bland annat avancerade kadetter, 30 sekunder rondvila och dispensmöjligheter.
  Beslutets diarienummer: 6030-2011

 • Beslutsdatum: 2009-03-11
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i Klubbmästerskap.
  Beslutets diarienummer: 23454-2008

 • Beslutsdatum: 2008-06-18
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Ändring av åldersklasser i WTF.
  Beslutets diarienummer: 11055-2008

 • Beslutsdatum: 2006-12-14
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i ITF och WTF.
  Beslutets diarienummer: 6113-2006

Svenska Taekwondo Unionen

Beslutsdatum: 2017-09-19
Giltigt: Tills vidare
Övrig information: WTF kamp
Beslut diarienummer: 3589-2017

Svenska Muaythai Förbundet (Svenska Thaiboxningsförbundet)

 • Beslutsdatum:2020-12-09
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i fullkontakt – Muaythai A-klass, B-klass, IFMA-klass, C-klass
  Beslut diarienummer: 216-7085-2020
 • Beslutsdatum: 2018-12-20
  Giltigt: Tills vidare
  Övrig information: Matcher i semikontakt: Muaythai diplom, D-junior, D-klass.
  Beslut diarienummer: 216-7224-2018

Svenska Kung Fu & Wushuförbundet

 • Beslutsdatum: 2018-09-19
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrigt: Matcher i Wushu Sanda, ändringar i regelverk.
  Beslut diarienummer: 216-3923-2018

 • Beslutsdatum: 2015-06-08
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Wushu Sanda.
  Beslut diarienummer: 216-2486-2015

 • Beslutsdatum: 2011-05-13
  Giltigt: Tillsvidare
  Övrig information: Matcher i Wushu Sanshou.
  Beslut diarienummer: 216-1862-2011

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss