Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Jämtlands län

Andreas Victor
F Victors Advokatbyrå
Storgatan 30
831 30 Östersund
Telefon: 063-15 04 30

Biträdande notarius publicus

Mico Carlemår
F Victors Advokatbyrå
Storgatan 30
831 30 Östersund
Telefon: 063-15 04 30

Kontakta advokatbyrån för priser.

Apostille

En apostille är en stämpel på ett dokument som intygar att signaturerna på dokumentet är äkta.

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling har försetts med apostille-stämpeln behöver den inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats www.hcch.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Sverige har enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss