Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Riskförebyggande information kring väderhändelser

En skog som brinner.

På denna sida hittar du information om förebyggande åtgärder för att minska hälsorisker och skada på egendom och miljö under vår och sommar.

Vi kommer att uppdatera sidan utifrån säsong och alla som behöver kan hämta information här. Viktigt att ha i åtanke är att det finns mycket mer att läsa under varje rubrik, därför hänvisar vi till respektive myndighet som har ansvar för dessa frågor.

Detta är en av åtgärderna som ingår i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning där länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län identifierat ett behov av att förmedla riskförebyggande information till dig som privatperson eller organisation.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Prognoserna uppdateras flera gånger per dygn och finns tillgängliga för sex dygn avseende skogsbrandsrisk respektive två dygn för gräsbrandsrisk. Brandriskprognoserna tas fram av SMHI på uppdrag av MSB.

Läs mer om Skogsbrand och vegetationsbrand på MSB.se  Länk till annan webbplats.

På SMHI kan du se var risker för skogsbränder finns Länk till annan webbplats.

Skydda ditt hus från gräs-, mark- och skogsbränder

De flesta bränderna i terräng och skog sprider sig genom flyg- och markbränder. Bränderna antänder hus genom brännbart material intill byggnaden eller ventilationsöppningar och springor.

Jämtlands räddningstjänstförbund tipsar om hur du som fastighetsägare kan skydda ditt hus från gräs-, mark- och skogsbränder via deras hemsida.

Läs mer på https://www.rtjamtland.se Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud

Räddningstjänsten får meddela förbud helt eller delvis mot eldning utomhus, så kallat eldningsförbud. Detta görs om brandrisken i skog och mark är hög vilket oftast inträffar på sommaren då det varit varmt och torrt länge.

Du kan ta kontakt med Räddningstjänsten på telefon 063-14 80 00 för att få besked om det råder eldningsförbud eller besöka deras hemsida www.rtjamtland.se Länk till annan webbplats.

Torka

SGU har kartor över den aktuella grundvattensituationen och även prognoser för utvecklingen de närmsta månaderna som uppdateras varje vecka.

Aktuella grundvattennivåer Länk till annan webbplats.

Framtida grundvattennivåer Länk till annan webbplats.

SMHIs och SGUs gemensamma sida för risk för vattenbrist uppdateras en gång i veckan

Risk för vattenbrist (SMHI) Länk till annan webbplats.

Värmebölja

Små barn, äldre och personer som medicinerar får det svårare vid förhöjd temperatur

Vissa mediciner kan försämra människans anpassning till högre temperaturer genom till exempel påverkan på cirkulationen i kroppen, värmereglerande funktioner och vätskebalansen. Rådfråga din läkare och läs bipacksedel om hur din eller närståendes hälsa kan påverkas.

Håll ett extra öga på personer som ingår i riskgrupper

Värme påverkar oss alla, men för till exempel spädbarn, små barn och äldre personer så ökar riskerna. För barn beror detta på att deras kroppar inte hunnit utveckla en fungerande värmereglering och har större behov av ett balanserat vätskeintag. Bland äldre personer är det vanligare med hjärt-, kärl- och lungproblem och många tar medicin. Detta gör denna grupp till den största riskgruppen vid stigande värme. Båda grupperna behöver hjälp vätska och skugga under varma dagar.

Råd vid värmeböljor – Till dig, dina vänner och anhöriga Länk till annan webbplats.

Risken för smittspridning bland annat via mat, djur och badplatser med ökade temperaturer

Höga temperaturer under sommaren kan öka risken för smittspridning via livsmedel, bad- och dricksvatten. Hantera därför livsmedel på ett hygieniskt sätt och var noga med kyla. Höga temperaturer under lång tid påverkar badplatser. Håll utkik efter varningar och information via radio och media för att hålla dig uppdaterad.

Fästingar kan bli allt vanligare i Jämtland

Med en högre medeltemperatur gynnas vissa djurarter, bland annat insekter och spindeldjur så som fästingar. Fästingar kan bära på sjukdomar som påverkar både människor och djur. Detta har tidigare inte varit så vanligt i Jämtlands län, det är därför extra viktigt att tänka ett steg före. Använd långbyxor när du vistas i naturen och kontrollera kroppen för att upptäcka eventuella fästingar eller andra smådjur.

  • Håll koll på väderprognosen, förbered med vätska och möjlighet till skugga inför långa perioder med hög temperatur
  • Hjälp personer i riskgrupper med skugga och vätska.
  • Håll utkik efter varningar och information via radio eller annat media.
  • Använd långbyxor i högt gräs och kontrollera kroppen på dig själv och personer som behöver hjälp efter en dag ute, för att upptäcka eventuella fästingar eller andra smådjur.
  • Stäng ute värmen och vädra på kvällen när det är svalare.
  • Hantera livsmedel ett hygieniskt sätt och var extra noga med kyla.
  • Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
  • Vid misstanke om värmeslag kontakta vårdguiden 1177.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss