Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Konkurrenskraft i ett förändrat klimat

Företag i Jämtlands län behöver stärka sin förmåga att analysera klimatrisker och vidta åtgärder för att hantera befintliga och kommande utmaningar kopplade till klimatförändringar. Även andra aktörer inom den regionala utvecklingssektorn, inklusive kommuner och myndigheter, har ett ansvar att fatta strategiska beslut för att stötta näringslivet i detta arbete.

I Sverige är vi hittills relativt förskonade från extrema klimateffekter, men konsekvenserna av effekterna beror alltid på huruvida vi lyckats förbereda oss inför de allt större riskerna. Klimatanpassning är förmågan att anpassa sig och lyckas skapa motståndskraft (resiliens) inför de direkta och indirekta riskerna av klimatförändringen. 

Många företag saknar idag kunskap om hur klimatförändringens effekter i andra länder kommer att påverka näringslivet och samhällen i Sverige. Dessa effekter påverkar företaget både akut och långsiktigt och skapar reaktioner i många delar av värdekedjan.

Som ett stöd till verksamheter som bedrivs i Jämtlands län har vi producerat nedanstående tre utbildningsfilmer med tillhörande faktamaterial.

Filmserie – Konkurrenskraft i ett förändrat klimat

Avsnitt 1: Så påverkas lagstiftning och finansiering av klimatrisker

Medverkande:
Fredric Nyström, Öhman Fonder
Ludvig Nauckhoff, E14 Invest
Emelie Sellberg, Outdoor Buddies

Programledare:
Lina Molin, Länsstyrelsen Jämtlands län
Lars Jonsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

Sändningsproducent/scripta: Ullis Johansson
Bildproducent/redigerare: David Nyström
Redaktör/manus: Martin Machnow
Grafik: David Engdahl

Avsnitt 2: Klimatrisker kopplade till fastigheter och försäkringar

Medverkande:
Susanne Fagerberg, Länsförsäkringar
Christer Löfgren, Boverket
Sebastian Karlsson, Östersunds kommun
Tore Johansson, Östersunds kommun

Programledare: Lina Molin, Länsstyrelsen Jämtlands län
Lars Jonsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

Sändningsproducent/scripta: Ullis Johansson
Bildproducent/redigerare: David Nyström
Redaktör/manus: Martin Machnow
Grafik: David Engdahl
Producent: Måns Rande

Avsnitt 3: Klimatrisker vid produktion, import och export

Medverkande:
Eva Alfredsson, Tillväxtanalys
Karin Nolén, LRF Mittnorrland
Andreas Björn, NordLock
Stefan Fredriksson, IUC Z-Group

Programledare: Lina Molin, Länsstyrelsen Jämtlands län
Lars Jonsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

Sändningsproducent/scripta: Ullis Johansson
Bildproducent/redigerare: David Nyström
Redaktör/manus: Martin Machnow
Grafik: David Engdahl

Faktasammanställning

Faktamaterialet Konkurrenskraft i ett förändrat klimat (rapport)

Konkurrenskraft i ett förändrat klimat

– om klimatrelaterade risker och möjligheter för näringslivet i Jämtlands län.

Denna faktasammanställning riktar sig främst till näringslivet och aktörer som arbetar med näringslivsfrågor.

Sammanställningen kan användas som kunskapsunderlag för att påbörja arbetet med att identifiera risker, sårbarheter och möjligheter kopplat till ett förändrat klimat. Vidare kan sammanställningen användas i till exempel offentlig sektor som kunskapsunderlag vid planering och beslut för åtgärder.

Konkurrenskraft i ett förändrat klimat Pdf, 38 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss