Ledutredning – Vålådalen-Sylarna-Helags

Arbetet med denna utredning inleddes med fokus på den fysiska leden i området Vålådalen-Sylarna-Helags med tillhörande anläggningar. Det kommer i viss mån avslutas på ett annat sätt, där helheten istället blivit det centrala och ledsystemet bara är ett av många perspektiv. Exakt hur lederna kommer att dras inom den närmaste tiden vet vi inte ännu. Förhoppningsvis ger denna rapport ett bra underlag för att skapa förutsättningar för ett ledsystem som gör det möjligt för olika intressen att på bästa sätt, långsiktigt och hållbart, samexistera.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss