Kartöverlägg

Kartöverläggen är praktiska hjälpmedel när man vill ta reda på hur landskapet har förändrats genom århundraden och hur marken har brukats och använts förr.

Kartöverlägg utgår alltid från den äldsta kartan som finns över området. Eftersom det är genomskinligt kan det läggas över en modern karta så att man tydligt ser var gränser, vägar, åkrar och ängar har legat förr. Det ger en stor hjälp när man letar efter spår av det gamla odlingssamhället i dagens landskap. Du kan beställa kartöverlägg för mindre områden hos Länsstyrelsen. Kontakta

Här ses en lista över de tecken som använts på det transparenta skiktet som läggs över en modern karta.

En handskriven lista med symboler och beskrivningar av dessa som handlar om kartöverlägg.

Kontakt

Lena Berglund

Projektledare för "Lär känna din by"

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss