Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansökan om nyregistrering av älgjaktsområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.


Uppgifter om sökande


Fastigheter som du ansöker om att registrera i älgjaktsområdet
Fastighetsbeteckning anges så här: Skogen 1:1 skifte 1-2. Areal anges i hektar.


Om fälten inte räcker för dina fastigheter, bifoga en lista i en bifogad fil. Maxstorlek för totala antalet bifogade filer i formuläret är 9 MB.
Övriga uppgifter

Här kan du bifoga kartor över fastigheterna. Maxstorlek för totala antalet bifogade filer i formuläret är 9 MB.
Om du vill bifoga fler filer eller din fil är för stor då kan du skicka in dem separat via e-post. Hänvisa till jaktområdets namn i ämnesraden på mejlet och skicka det till halland@lansstyrelsen.se

Jag intygar att markägare/jakträttsinnehavare samtycker (obligatorisk). * (obligatorisk)
Jag intygar att markägare/jakträttsinnehavare samtycker (obligatorisk).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss