Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Vi handlägger EU-stöd till investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar.

Anmäl viltskador i Halland

Om du fått tamdjur skadade eller dödade av fredade rovdjur, eller en gröda skadad av fredade fågelarter, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. I båda fallen är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående så att en besiktningsman kan komma ut och besiktiga skadan.

Kontakt vid rovdjursangrepp i Halland

 1. Länsstyrelsens Rovdjurstelefon: 010-224 34 00
 2. Länsstyrelsens besiktningsman
  Jonas Magnusson, Särö: 072-741 44 08
 3. Länsstyrelsen i Hallands växel: 010-224 30 00

Angrepp på tamdjur

Vid angrepp på tamdjur är det extra viktigt att du går rätt tillväga, detta för att besiktningsmannen ska ha möjlighet att göra en riktig bedömning av vad som inträffat.

 • Täck gärna över det döda djuret med en presenning eller liknande som hindrar andra från att äta av djuret.
 • Undvik att röra det döda djuret och undvik att trampa runt på platsen. Detta försvårar annars möjligheten för besiktningsmannen att finna spår på platsen och därmed även möjligheten för er att få ut ersättning för det dödade djuret.
 • Besiktningsmannen har med sig en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen (blankett finns längst ner på sidan). Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.
 • Eventuella kostnader för destruktion på grund av rovdjursangrepp och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp, kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton för dessa kostnader.
 • Hör med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om djuren behöver destrueras eller annars var de får grävas ner.

Så ansöker du om ersättning för viltskador

 1. Fyll i den blankett som är aktuell. Ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PDF) eller Ansökan om ersättning för viltskada på gröda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PDF)
 2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Sök bidrag för att förebygga skada av vilt

Länsstyrelsen har även möjlighet att betala ut ersättning för utlägg som gjorts för att förebygga skada av fredat vilt. För att få denna ersättning bör Länsstyrelsen vara kontaktad i ett tidigt skede.

Endast material och metoder som godkänts av Länsstyrelsen kan få ersättning. Markägarens problem med skador orsakade av fredat vilt måste även vara väl dokumenterat. Det krävs annars normalt att en fastighetsägare själv skyddar sin egendom.

Så ansöker du om bidrag för att förebygga viltskada

 1. Fyll i blanketten Ansökan om bidrag för att förebygga viltskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PDF)
 2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador på tamdjur och gröda:

Förebyggande åtgärder på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kan du inte förebygga skadorna kan du ansöka om skyddsjakt.

Frågor och svar om viltskador

Du kan inte få ersättning för skador som vildsvin har orsakat. Vildsvin är ett jaktbart vilt med generös jakttid och du ska i första hand förebygga skador genom jakt. Du kan inte få bidrag för förebyggande åtgärder eller ersättning för skador.

Du kan inte få ersättning för skador som dovhjort eller kronhjort har orsakat.

Dovhjort och kronhjort är jaktbart vilt. Du ska i första hand förebygga skador genom jakt under ordinarie jakttid. Vid allvarliga skador och om det inte finns någon annan lämplig lösning, kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Vi kan bevilja skyddsjakt för att förebygga ytterligare skador.

Under allmän jakttid

Du får jaga kanadagäss under den allmänna jakttiden om:

 • du har jakträtt i området och
 • om badstranden inte ligger inom detaljplanerat område.

Aktuella jakttider hittar du i jaktförordningen.

Skyddsjakt

Om du är jakträttshavare får du på eget initiativ jaga grågås, vitkindad gås och kanadagås som:

 • uppträder i flock om minst fem individer och
 • kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Det är du som utför jakten som bedömer om villkoren är uppfyllda. Du kan jaga året runt. Detta kallas skyddsjakt. Om du är osäker kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Under allmän jakttid

Om du har jakträtt i området får du jaga gäss under den allmänna jakttiden. Ligger golfbanan i detaljplanerat område behöver du skottlossningstillstånd från Polisen för att få använda skjutvapen

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

Om du är jakträttshavare får du på eget initiativ jaga grågås, vitkindad gås och kanadagås som:

 • uppträder i flock om minst fem individer och
 • kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Det är du som utför jakten som bedömer om villkoren är uppfyllda. Du kan jaga året runt. Detta kallas skyddsjakt. Om du är osäker kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Tider och regler för vildsvinsjakt i Halland

Antalet vildsvin i Halland kan variera snabbt. En effektiv vildsvinsförvaltning kräver att markägare och jägare samarbetar över stora områden. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador för bland annat jordbruket. Vildsvin rör sig över relativt stora områden och kan förflytta sig över många olika fastigheter när de letar efter föda och ostörda platser för vila.

Jakttider för vildsvin

Jakttiden för vuxna vildsvin är den 16 april till och med den 15 februari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade. Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti till och med den 31 januari. Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel nattetid.

Kontakt

Martin Broberg

Naturvårdshandläggare

Maria Ivarsdotter

Jakthandläggare