Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Karta över jaktområden

På länken nedan hittar du länsstyrelsernas karttjänst för älgjakt. Här kan du se alla älgskötselområden och licensområden som är beslutade i landet.

I kartan zoomar du in till det område du är intresserad av. När du klickar i kartan visas en informationsruta om jaktområdet.

Länsstyrelsernas karttjänst för beslutade älgjaktsområden och älgförvaltningsområden Länk till annan webbplats.

Älgförvaltningsområde norr

Markägarföreträdare;
Ordförande, Jan Börjesson, Bäckas väg 5, 439 73 FJÄRÅS
Sven-Erik Andersson, Bröndomevägen 50, 434 91 KUNGSBACKA
Ingemar Johansson, Klämesbackevägen 97, 439 64 FRILLESÅS

Jägarföreträdare;
Johan Hederstierna, Sätilavägen 525, 439 72 FJÄRÅS
Birger von Hall, Rangeltorpsgatan 15, 412 69 GÖTEBORG
Bert Rydell, Östra Derome 38, 432 68 VEDDIGE

Älgförvaltningsområde centrala

Markägarföreträdare;
Ordförande,  Niels Treschow, Sannarp, 311 97 FALKENBERG
Mats Lundsgård, Sörby Lundsgård 245, 311 65 VESSINGEBRO
Erik Jansson, Stixered 110, 310 62 FEGEN
Jägarföreträdare;
Bengt Bengtsson, Rönnåsvägen 3,  311 95 FALKENBERG
Leif Andersson, Gunnarps Ågård 1425, 310 61 ÄTRAN
Kenneth Karlsson, Gunnlered 103, 311 62 ULLARED

Älgförvaltningsområde östra

Markägarföreträdare;
Ordförande, Morgan Erixon, Lahult 102, 314 42 RYDÖBRUK
Morgan Johansson, Krokagård 105, 314 96 TORUP
Lennart Erlandsson, Hokhult 104, 314 92 LÅNGARYD
Jägarföreträdare;
Magnus Hallberg, Bälshult 301, 314 92 LÅNGARYD
Håkan Johansson, Ryvägen 13, 313 91 OSKARSTRÖM
Mats Eliasson, Hinnakull Östergård, 314 96 TORUP  

Älgförvaltningsområde södra

Markägarföreträdare;
Ordförande, Magnus Axelsson, Sperlingsholm 792, 305 92 HOLM
Lennart Bengtsson, Öinge Bonnagård 333, 305 77 GETINGE
Mathilda Clausén Wingårdh, S:t Clemens gränd 6 312 30 LAHOLM
Jägarföreträdare;
Karl-Ingemar Persson, Penngränd 12G, 302 71 HALMSTAD
Jonas Bäckman, Blomstervägen 72, 312 31 LAHOLM
Bertil Kristiansson, Lyngåkra Gärdet 401, 305 61 HARPLING

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Älgskötselområde 1
FJÄRÅS SKOGSBYGDER
Billy Wallroth 
Hultabackavägen 82 
434 97 KUNGSBACKA

Älgskötselområde 2
SÖDRA FJÄRE 
Lars Skoglund 
Borekullavägen 128 
439 69 FRILLESÅS

Älgskötselområde 3
KUNGSBACKA NORDVÄST
Martin Petersson
VALLDAVÄGEN 749
434 92 VALLDA

Älgskötselområde 4
TÖLÖ-LINDOME
Bengt-Erik Kärrbrand
Öbergs väg 20
434 95 KUNGSBACKA

Älgskötselområde 5
STORA SÄVSJÖN
Mikael Blom 
Håstensgatan 58 A 
432 34 Varberg

Älgskötselområde 6
VISKE
Johan Lundberg
HANSAGÅRDEN, TOMTABERGSVÄGEN 52
439 72 FJÄRÅS

Älgskötselområde 7
CENTRALHALLÄNDSKA 
Bengt Bengtsson  
Rönnåsvägen 3 
311 95 FALKENBERG

Älgskötselområde 8
KÄLLSJÖ-NÖSSLINGE 
Ove Nilsson
Ansarebo 107
311 62 Ullared

Älgskötselområde 10
FAGERED
Lennart Johansson
Fagereds-Arvidstorp 108
311 62 ULLARED

Älgskötselområde 11
GUNNARP
Bernt Andersson
Lärkvägen 5
310 62 FEGEN

Älgskötselområde 12
BJÖRNÅSEN
Emil Bengtsson
BENGT EMILS VÄG 5
432 97 ROLFSTORP

Älgskötselområde 13
TJUGOTAGGAREN
Stefan Jönsson
Smeagårdsvägen 3
311 97 FALKENBERG

Älgskötselområde 14
VEINGE 
Henrik Hjalmarsson
Skogsgård 225 
312 92 LAHOLM

Älgskötselområde 15
VIPPENTORPET
Lennart Bengtsson
Linghult 1
312 52 Knäred

Älgskötselområde 16
ENSLÖV
Linus Berglund
HYLTE HAGALUNDEN 392
313 92 OSKARSTRÖM

Älgskötselområde 17
RÖNNEHALLEN
Joacim Svensson
Skavböke 458
313 92 OSKARSTRÖM

Älgskötselområde 18
IGLASJÖARNA
Henrik Simonsson 
Stora Kuskatorpet 
305 94 HALMSTAD

Älgskötselområde 19
HAVSBANDET
Bo Karlsson 
Kråkegård 235
350 72 STENINGE

Älgskötselområde 20
TÖNNERSJÖ
Linda Hollsten 
Ekbacken, Lundsgård 
305 97 ELDSBERGA

Älgskötselområde 21
VRÅ-LÅNGHULTEN
Mikael Frisk
TORNÅKERSVÄGEN 26
302 30 HALMSTAD

Älgskötselområde 22
UNNARYD-JÄLLUNTOFTA
Krister Wisell
SKÄRKEHYLTE 208
314 93 HYLTEBRUK

Älgskötselområde 23
FEMSJÖ-FÄRGARYD
Håkan Kullgren
Gillesgård
314 96 Torup

Älgskötselområde 24
LÅNGARYDS SÖDRA
Jan-Erik Larsson
Fagerhult
314 92 Långaryd

Älgskötselområde 25
VÄSTRA LÅNGARYD
Robert Bjärnklint 
Segelsbo Kockstorp 
314 32 HYLTEBRUK

Älgskötselområde 26
TORNÅSEN
Urban Svensson
BRASLYCKEVÄGEN 12
314 98 TORUP

Älgskötselområde 27
TORUPS VÄSTRA 
Anders Montan
Fröslida Egendom AB
Box 6
314 03 TORUP

Älgskötselområde 28
HALMSTAD
Magnus Axelsson
Sperlingsholm Godskontoret 786
305 92 HOLM

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss