Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttider 2020-2021 i Hallands län

Informationen i denna ruta gäller för jaktåret 2020-2021.

Älgskötselområden

Jakten pågår från den 12 oktober 2020 - 28 februari 2021 för samtliga älgskötselområden.

Licensområden

Jakttiden för licensområden kan variera utifrån vilket älgförvaltningsområde det tillhör. Jakten får påbörjas den 12 oktober 2020 för samtliga licensområden.

Oregistrerad mark

Jakttiden på oregistrerad mark är fem dagar, från den 12 oktober till den 16 oktober 2020. Under denna tid får ett obegränsat antal kalvar fällas.

Mer detaljerad information om jakttidens längd hittar du i Länsstyrelsens beslut angående älgjakt i Hallands län 2020-2021PDF

Länsstyrelsen rekommendationer:

 • Älgko ska inte fällas innan hennes kalvar har fällts.
 • Hund som förföljer älg bör inte användas efter den 31 januari.
 • Inom älgskötselområden ska jakten under den senare delen av jaktperioden främst vara riktad mot områden med risk för omfattande älgbetesskador eller viltolyckor.
 • Om Länsstyrelsen inte meddelat annat ska licensområden eftersträva en jämn könskvot bland fällda vuxna älgar, mellan och inom år.
 • Kalvavskjutning ska påbörjas första jaktdagen.
 • Avlysningsjakt som metod inom älgskötselområdena rekommenderas under senare delen av jakttiden om avskjutningsmålen är svåra att uppnå.
 • För att kunna utvärdera uppsatta mål förväntas jägare och markägare bidra till de inventeringar som rekommenderas inom älgförvaltningen.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Kostnad och betalning för fälld älg i Halland

Anmäl jakten som avslutad på algdata.selänk till annan webbplats

Då jakten är anmäld som avslutad genereras en faktura som visas på skärmen. Använd denna vid inbetalning av fällavgift.

Fällavgiften är 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv. Älg äldre än ett år räknas som vuxen.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Besiktningen bör utföras i direkt anslutning till att älgen fällts. För att bli befriad från fällavgift måste ni ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Då en viltkasserare utför besiktningen kan kostnaden variera men brukar vara 500 kronor plus resekostnader.

Gör så här

 1. Kontakta omgående person som får genomföra besiktning av älg (polis/veterinär/viltkasserare). Se utfällbar lista nedan.
 2. Vid besiktningstillfället upprättas ett protokoll som skickas till Länsstyrelsen.
 3. Den som ansvarar för fällavgiften måste ansöka om befrielse av fällavgift hos Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen beslutar och meddelar skriftligen den sökande om befrielse av fällavgift.

Viltkasserare för älg utsedda av Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta viltkasserare omgående för besiktning av älg

Namn

Telefon

ÄFO

Niklas Möller

070-834 00 16

Norra

Osborn Stockelberg 

070-641 58 78

Norra

Christer Nilsson 

070-396 83 40   

Norra och centrala

Magnus Sivander

070-206 86 47

Centrala

Alf Andersson

070-651 65 57

Östra

Arne Johansson

070-344 47 56

Östra

Kjell Friberg

072-200 93 92

Östra

Per-Ola Andersson

070-540 98 81

Östra

Johnny Lysell

070-654 29 09

Södra

Raoul Svensson

073-025 12 67

Södra


Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgförvaltningsområde norr

Markägarföreträdare;
Ordförande, Jan Börjesson, Bäckas väg 5, 439 73 FJÄRÅS
Sven-Erik Andersson, Bröndomevägen 50, 434 91 KUNGSBACKA
Ingemar Johansson, Klämesbackevägen 97, 439 64 FRILLESÅS

Jägarföreträdare;
Johan Hederstierna, Sätilavägen 525, 439 72 FJÄRÅS
Birger von Hall, Rangeltorpsgatan 15, 412 69 GÖTEBORG
Bert Rydell, Östra Derome 38, 432 68 VEDDIGE

Detaljerad karta över Norra området (PDF)PDF

Älgförvaltningsområde centrala

Markägarföreträdare;
Ordförande,  Niels Treschow, Sannarp, 311 97 FALKENBERG
Mats Lundsgård, Sörby Lundsgård 245, 311 65 VESSINGEBRO
Erik Jansson, Stixered 110, 310 62 FEGEN
Jägarföreträdare;
Bengt Bengtsson, Rönnåsvägen 3,  311 95 FALKENBERG
Leif Andersson, Gunnarps Ågård 1425, 310 61 ÄTRAN
Kenneth Karlsson, Gunnlered 103, 311 62 ULLARED

Detaljerad karta över Centrala området (PDF)PDF

Älgförvaltningsområde östra

Markägarföreträdare;
Ordförande, Morgan Erixon, Lahult 102, 314 42 RYDÖBRUK
Morgan Johansson, Krokagård 105, 314 96 TORUP
Lennart Erlandsson, Hokhult 104, 314 92 LÅNGARYD
Jägarföreträdare;
Magnus Hallberg, Bälshult 301, 314 92 LÅNGARYD
Håkan Johansson, Ryvägen 13, 313 91 OSKARSTRÖM
Mats Eliasson, Hinnakull Östergård, 314 96 TORUP  

Detaljerad karta över Östra området (PDF)PDF

Älgförvaltningsområde södra

Markägarföreträdare;
Ordförande, Magnus Axelsson, Sperlingsholm 792, 305 92 HOLM
Lennart Bengtsson, Öinge Bonnagård 333, 305 77 GETINGE
Mathilda Clausén Wingårdh, S:t Clemens gränd 6 312 30 LAHOLM
Jägarföreträdare;
Karl-Ingemar Persson, Penngränd 12G, 302 71 HALMSTAD
Jonas Bäckman, Blomstervägen 72, 312 31 LAHOLM
Bertil Kristiansson, Lyngåkra Gärdet 401, 305 61 HARPLING

Detaljerad karta över Södra området (PDF)PDF

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområde 1
FJÄRÅS SKOGSBYGDER
Billy Wallroth 
Hultabackavägen 82 
434 97 KUNGSBACKA

Älgskötselområde 2
SÖDRA FJÄRE 
Lars Skoglund 
Borekullavägen 128 
439 69 FRILLESÅS

Älgskötselområde 3
KUNGSBACKA NORDVÄST
Martin Petersson
VALLDAVÄGEN 749
434 92 VALLDA

Älgskötselområde 4
TÖLÖ-LINDOME
Bengt-Erik Kärrbrand
Öbergs väg 20
434 95 KUNGSBACKA

Älgskötselområde 5
STORA SÄVSJÖN
Mikael Blom 
Håstensgatan 58 A 
432 34 Varberg

Älgskötselområde 6
VISKE
Johan Lundberg
HANSAGÅRDEN, TOMTABERGSVÄGEN 52
439 72 FJÄRÅS

Älgskötselområde 7
CENTALHALLÄNDSKA 
Bengt Bengtsson  
Rönnåsvägen 3 
311 95 FALKENBERG

Älgskötselområde 8
KÄLLSJÖ-NÖSSLINGE 
Ove Nilsson
Ansarebo 107
311 62 Ullared

Älgskötselområde 10
FAGERED
Lennart Johansson
Fagereds-Arvidstorp 108
311 62 ULLARED

Älgskötselområde 11
GUNNARP
Bernt Andersson
Lärkvägen 5
310 62 FEGEN

Älgskötselområde 12
BJÖRNÅSEN
Emil Bengtsson
BENGT EMILS VÄG 5
432 97 ROLFSTORP

Älgskötselområde 13
TJUGOTAGGAREN
Stefan Jönsson
Smeagårdsvägen 3
311 97 FALKENBERG

Älgskötselområde 14
VEINGE 
Henrik Hjalmarsson
Skogsgård 225 
312 92 LAHOLM

Älgskötselområde 15
VIPPENTORPET
Lennart Bengtsson
Linghult 1
312 52 Knäred

Älgskötselområde 16
ENSLÖV
Linus Berglund
HYLTE HAGALUNDEN 392
313 92 OSKARSTRÖM

Älgskötselområde 17
RÖNNEHALLEN
Joacim Svensson
Skavböke 458
313 92 OSKARSTRÖM

Älgskötselområde 18
IGLASJÖARNA
Henrik Simonsson 
Stora Kuskatorpet 
305 94 HALMSTAD

Älgskötselområde 19
HAVSBANDET
Bo Karlsson 
Kråkegård 235
350 72 STENINGE

Älgskötselområde 20
TÖNNERSJÖ
Linda Hollsten 
Ekbacken, Lundsgård 
305 97 ELDSBERGA

Älgskötselområde 21
VRÅ-LÅNGHULTEN
Mikael Frisk
TORNÅKERSVÄGEN 26
302 30 HALMSTAD

Älgskötselområde 22
UNNARYD-JÄLLUNTOFTA
Krister Wisell
SKÄRKEHYLTE 208
314 93 HYLTEBRUK

Älgskötselområde 23
FEMSJÖ-FÄRGARYD
Håkan Kullgren
Gillesgård
314 96 Torup

Älgskötselområde 24
LÅNGARYDS SÖDRA
Jan-Erik Larsson
Fagerhult
314 92 Långaryd

Älgskötselområde 25
VÄSTRA LÅNGARYD
Robert Bjärnklint 
Segelsbo Kockstorp 
314 32 HYLTEBRUK

Älgskötselområde 26
TORNÅSEN
Urban Svensson
BRASLYCKEVÄGEN 12
314 98 TORUP

Älgskötselområde 27
TORUPS VÄSTRA 
Anders Montan
Fröslida Egendom AB
Box 6
314 03 TORUP

Älgskötselområde 28
HALMSTAD
Magnus Axelsson
Sperlingsholm Godskontoret 786
305 92 HOLM

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller älglicensområde gör du en ansökan om ändring.

Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Ansök om ändring via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via BankID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.

Sök bidrag från Älgvårdsfonden

Personer, föreningar och organisationer som vill genomföra insatser som hör ihop med älgjakten kan söka bidrag från Älgvårdsfonden. Det kan till exempel vara älginventeringar, informationsinsatser, utbildningar i jaktliga frågor eller upprustning av älgskyttebanor. Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.

Skicka din ansökan digitalt via formuläret nedan . Ansökan ska vara inne senast den 30 september varje år. Se till att ha alla uppgifter till hands när du fyller i ansökan.

Detaljer om vilka underlag som ska bifogas finns i faktabladet Älgvårdsfonden - utlysning av bidrag för viltvård, information och utbildning i jaktliga frågorPDF

Formulär för ansökan om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana

Du kan inte ha påbörjat åtgärden när du ansöker om bidrag.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Viltförvaltningsdelegationen i Halland

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

 • Viltförvaltningen inom länet
 • Skötsel av älgstammen och vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
 • Den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet

Protokoll från sammanträden

Protokollen från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden är tillgängliga för allmänheten. Här listas det senaste årets protokoll, om du vill ta del av tidigare protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll nr 36 2020-11-20.pdf 1.7 MB 2021-01-20 08.35
Protokoll nr 35 2020-08-28.pdf 2.9 MB 2021-01-20 08.34
Protokoll nr 34 2019-11-22.pdf 2 MB 2019-12-09 13.29
Protokoll nr 33 2019-08-29.pdf 4 MB 2019-09-18 09.26
Protokoll nr 32 2019-04-05.pdf 2.1 MB 2019-05-14 10.54

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Ordinarie

Länsstyrelsen Ordförande - Brittis Benzler
Politiken - Elisabeth Babic (M)
Politiken - Karl-Johan Wiktorp (L)
Politiken - Maud Lanne (S)
Politiken - Mikael Salomonsgård (S)
Politiken - Lena Olofsdotter (C)
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Pontus Remdahl
Jakt och Viltvårdsintresset - Stefan Nilsson
Naturvårdsintresset 1 - Anders Wirdheim
Naturvårdsintresset 2 - Frida Nettelbladt
Friluftsintresset - Johan Cederbrink
Ägare och brukare av jordbruksmark - Ulrika Algothsson
Lokalt näringsliv och turism - Jonas Olsson
Skogsnäringen ordinarie - Ulf Johansson
Natur- och ekoturismföretagen - Maria Possfelt
Yrkesfisket - Anders Fabricius

Ersättare

Politiken - Bo Gunnar Åkesson (M)
Politiken - Ingegerd Torhall (L)
Politiken - Therese Stoltz (S)
Politiken - Ove Gustavsson (S)
Politiken - Henrik Arnesson (C)
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Lars-Ivar Petersson
Jakt och Viltvårdsintresset - Mathilda Clusén Wingårdh
Naturvårdsintresset 1 - Irene Hofstedt
Naturvårdsintresset 2 - Anders Tullander
Friluftsintresset - Arne Andersson
Ägare och brukare av jordbruksmark - Anders Richardsson
Lokalt näringsliv och turism - Vakant
Skogsnäringen - Mikael Holmgren
Natur- och ekoturismföretagen - Vakant
Yrkesfisket - Nils Ekvall

Kontakt