Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider 2023-2024 i Hallands län

Älgjakten börjar och slutar på fasta datum. Startdatum är den 8 oktober och när jakten slutar för olika typer av jaktområden ser du här nedan.

Fällavgift för kalv är 100 kronor och fällavgift för vuxet djur är 1000 kronor.

Älgskötselområden

Jakten pågår från den 8 oktober till den 31 januari för samtliga älgskötselområden.

Licensområden

Jakttiden för licensområden är samma som för älgskötselområden 8 oktober till 31 januari.

Oregistrerad mark

Jakttiden på oregistrerad mark är fem dagar från den 8 oktober till den 12 oktober 2023. Under denna tid får ett obegränsat antal kalvar fällas.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

 • beslutad tilldelning
 • avskjutning
 • slaktvikter
 • älgobs
 • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Kostnad och betalning för fälld älg i Halland

Anmäl jakten som avslutad på algdata.se Länk till annan webbplats.

Då jakten är anmäld som avslutad genereras en faktura som visas på skärmen. Använd denna vid inbetalning av fällavgift.

Fällavgift för vuxen älg och kalv kommer beslutas i slutet av augusti.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Besiktningen bör utföras i direkt anslutning till att älgen fällts. För att bli befriad från fällavgift måste ni ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Då en viltkasserare utför besiktningen kan kostnaden variera men brukar vara 500 kronor plus resekostnader.

Gör så här

 1. Kontakta omgående person som får genomföra besiktning av älg (polis/veterinär/viltkasserare). Se utfällbar lista nedan.
 2. Vid besiktningstillfället upprättas ett protokoll som skickas till Länsstyrelsen.
 3. Den som ansvarar för fällavgiften måste ansöka om befrielse av fällavgift hos Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen beslutar och meddelar skriftligen den sökande om befrielse av fällavgift.

Viltkasserare för älg utsedda av Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta viltkasserare omgående för besiktning av älg

Namn

Telefon

ÄFO

Niklas Möller

070-541 96 53

Norra

Osborn Stockelberg 

070-641 58 78

Norra

Christer Nilsson 

070-396 83 40   

Norra och centrala

Magnus Sivander

070-206 86 47

Centrala

Alf Andersson

070-651 65 57

Östra

Arne Johansson

070-344 47 56

Östra

Linnea Rääf

073-058 00 86

Östra

Per-Ola Andersson

070-540 98 81

Östra

Johnny Lysell

070-654 29 09

Södra

Raoul Svensson

073-025 12 67

Södra


Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Sök bidrag från Älgvårdsfonden

Personer, föreningar och organisationer som vill genomföra insatser som hör ihop med älgjakten kan söka bidrag från Älgvårdsfonden. Det kan till exempel vara älginventeringar, informationsinsatser, utbildningar i jaktliga frågor eller upprustning av älgskyttebanor. Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.

Skicka din ansökan digitalt via formuläret nedan . Ansökan ska vara inne senast den 30 september varje år. Se till att ha alla uppgifter till hands när du fyller i ansökan.

Detaljer om vilka underlag som ska bifogas finns i faktabladet Älgvårdsfonden - utlysning av bidrag för viltvård, information och utbildning i jaktliga frågor Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Formulär för ansökan om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana

Du kan inte ha påbörjat åtgärden när du ansöker om bidrag.

Viltförvaltningsdelegationen i Halland

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724).

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra.
 • Den rovdjursförvaltningsplan som Länsstyrelsen ska upprätta för länet.

Protokoll från sammanträden

Protokollen från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden är tillgängliga för allmänheten. Här listas det senaste årets protokoll, om du vill ta del av tidigare protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll nr 44 2024-02-09.pdf Pdf, 188.5 kB. 188.5 kB 2024-02-27 12.34
Protokoll nr 43 2023-08-18.pdf Pdf, 216.4 kB. 216.4 kB 2023-08-25 14.33
Protokoll nr 42 2022-11-25.pdf Pdf, 202.2 kB. 202.2 kB 2022-12-20 13.52
Protokoll nr 41 2022-08-25.pdf Pdf, 149.6 kB. 149.6 kB 2022-10-07 10.24
Protokoll nr 40 2022-05-06.pdf Pdf, 137.3 kB. 137.3 kB 2022-10-07 10.06

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Ordinarie

Ordförande: landshövding Anders Thornberg

Politiken: Anita A'son Strandahl (M)

Politiken: Maud Lanne (S)

Politiken: Ingegerd Torhall (L)

Politiken: Mikael Salomonsgård (S)

Politiken: Joacim Svensson (SD)

Trafiksäkerhet och illegal jakt: Pontus Remdahl

Jakt och Viltvårdsintresset: Stefan Nilsson

Naturvårdsintresset 1: Anders Wirdheim

Naturvårdsintresset 2: Isak Domeij Hilliges

Friluftsintresset: Karin Torstensson

Ägare och brukare av jordbruksmark: Andreas Måttgård Bengtsson

Lokalt näringsliv och turism: Maria Possfelt

Skogsnäringen: Ulf Johansson

Natur- och ekoturismföretagen: Sylvi Karlsson

Yrkesfisket: Anders Fabricius

Ersättare

Politiken: Agneta Åkerberg (C)

Politiken: Therese Stoltz (S)

Politiken: Karl-Johan Wiktorp (L)

Politiken: Lars Fritzon (S)

Politiken: Camilla Backlund (SD)

Trafiksäkerhet och illegal jakt: Lars-Ivar Petersson

Jakt och Viltvårdsintresset: Åsa Möller

Naturvårdsintresset 1: Frida Nettelbladt

Naturvårdsintresset 2: Anders Tullander

Friluftsintresset: Markus Lundgren

Ägare och brukare av jordbruksmark: Erik Kuylenstierna

Lokalt näringsliv och turism: Vakant

Skogsnäringen: Andreas Sandström

Natur- och ekoturismföretagen: Vakant

Yrkesfisket: Hans Johansson

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss