Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider 2021-2022 i Hallands län

Från och med i år 2021 börjar och slutar älgjakten på fasta datum.

Fällavgift för kalv är 100 kr och fällavgift för vuxet djur är 1000 kr.

Älgskötselområden

Jakten pågår från den 8 oktober till den 31 januari för samtliga älgskötselområden.

Licensområden

Jakttiden för licensområden är samma som för älgskötselområden 8 oktober till 31 januari.

Oregistrerad mark

Jakttiden på oregistrerad mark är fem dagar från den 8 oktober till den 12 oktober. Under denna tid får ett obegränsat antal kalvar fällas.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Kostnad och betalning för fälld älg i Halland

Anmäl jakten som avslutad på algdata.se Länk till annan webbplats.

Då jakten är anmäld som avslutad genereras en faktura som visas på skärmen. Använd denna vid inbetalning av fällavgift.

Fällavgift för vuxen älg och kalv kommer beslutas i slutet av augusti.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Besiktningen bör utföras i direkt anslutning till att älgen fällts. För att bli befriad från fällavgift måste ni ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Då en viltkasserare utför besiktningen kan kostnaden variera men brukar vara 500 kronor plus resekostnader.

Gör så här

 1. Kontakta omgående person som får genomföra besiktning av älg (polis/veterinär/viltkasserare). Se utfällbar lista nedan.
 2. Vid besiktningstillfället upprättas ett protokoll som skickas till Länsstyrelsen.
 3. Den som ansvarar för fällavgiften måste ansöka om befrielse av fällavgift hos Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen beslutar och meddelar skriftligen den sökande om befrielse av fällavgift.

Viltkasserare för älg utsedda av Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta viltkasserare omgående för besiktning av älg

Namn

Telefon

ÄFO

Niklas Möller

070-834 00 16

Norra

Osborn Stockelberg 

070-641 58 78

Norra

Christer Nilsson 

070-396 83 40   

Norra och centrala

Magnus Sivander

070-206 86 47

Centrala

Alf Andersson

070-651 65 57

Östra

Arne Johansson

070-344 47 56

Östra

Kjell Friberg

072-200 93 92

Östra

Per-Ola Andersson

070-540 98 81

Östra

Johnny Lysell

070-654 29 09

Södra

Raoul Svensson

073-025 12 67

Södra


Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Sök bidrag från Älgvårdsfonden

Personer, föreningar och organisationer som vill genomföra insatser som hör ihop med älgjakten kan söka bidrag från Älgvårdsfonden. Det kan till exempel vara älginventeringar, informationsinsatser, utbildningar i jaktliga frågor eller upprustning av älgskyttebanor. Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.

Skicka din ansökan digitalt via formuläret nedan . Ansökan ska vara inne senast den 30 september varje år. Se till att ha alla uppgifter till hands när du fyller i ansökan.

Detaljer om vilka underlag som ska bifogas finns i faktabladet Älgvårdsfonden - utlysning av bidrag för viltvård, information och utbildning i jaktliga frågor Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Formulär för ansökan om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana

Du kan inte ha påbörjat åtgärden när du ansöker om bidrag.

Viltförvaltningsdelegationen i Halland

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

 • Viltförvaltningen inom länet
 • Skötsel av älgstammen och vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
 • Den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet

Protokoll från sammanträden

Protokollen från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden är tillgängliga för allmänheten. Här listas det senaste årets protokoll, om du vill ta del av tidigare protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll nr 37 2021-03-25.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-06-15 09.38
Protokoll nr 36 2020-11-20.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-20 08.35
Protokoll nr 35 2020-08-28.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-01-20 08.34
Protokoll nr 34 2019-11-22.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-12-09 13.29
Protokoll nr 33 2019-08-29.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2019-09-18 09.26
Protokoll nr 32 2019-04-05.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-05-14 10.54

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Ordinarie

Länsstyrelsen Ordförande - Brittis Benzler
Politiken - Elisabeth Babic (M)
Politiken - Karl-Johan Wiktorp (L)
Politiken - Maud Lanne (S)
Politiken - Mikael Salomonsgård (S)
Politiken - Lena Olofsdotter (C)
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Pontus Remdahl
Jakt och Viltvårdsintresset - Stefan Nilsson
Naturvårdsintresset 1 - Anders Wirdheim
Naturvårdsintresset 2 - Frida Nettelbladt
Friluftsintresset - Johan Cederbrink
Ägare och brukare av jordbruksmark - Ulrika Algothsson
Lokalt näringsliv och turism - Jonas Olsson
Skogsnäringen ordinarie - Ulf Johansson
Natur- och ekoturismföretagen - Maria Possfelt
Yrkesfisket - Anders Fabricius

Ersättare

Politiken - Bo Gunnar Åkesson (M)
Politiken - Ingegerd Torhall (L)
Politiken - Therese Stoltz (S)
Politiken - Ove Gustavsson (S)
Politiken - Henrik Arnesson (C)
Trafiksäkerhet och illegal jakt - Lars-Ivar Petersson
Jakt och Viltvårdsintresset - Mathilda Clusén Wingårdh
Naturvårdsintresset 1 - Irene Hofstedt
Naturvårdsintresset 2 - Anders Tullander
Friluftsintresset - Arne Andersson
Ägare och brukare av jordbruksmark - Anders Richardsson
Lokalt näringsliv och turism - Vakant
Skogsnäringen - Mikael Holmgren
Natur- och ekoturismföretagen - Vakant
Yrkesfisket - Nils Ekvall

Kontakt