Ansök om ersättning för skador orsakade av säl

Ersättning för sälskada kan ges till fiskare. För att vara berättigad till ersättning krävs att sälskador är införda i loggbok eller journal. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 september året efter skadeåret.

Uppgift om sökandeOm du inte fyller i din e-post får du ingen bekräftelse på inskickad ansökanRedovisning
Jag har redovisat mina skador i
Jag har redovisat mina skador iStatligt stöd som kan påverka ersättningen
Bestämmelserna om ersättning för viltskador inom fisket har ändrats så att reglerna om ”statligt stöd av mindre betydelse” numera gäller för sälskadeersättningar som betalas ut. Reglerna innebär att det totala stödet av mindre betydelse som lämnas från offentliga sektorn till ett företag inte får överstiga 30 000 euro under tre beskattningsår. Därför har vi lagt till en fråga som handlar om detta. Det är inte alla offentliga stöd som räknas som stöd av mindre betydelse. Vissa stöd är undantagna.
Har din verksamhet fått offentligt stöd av mindre betydelse de senaste tre beskattningsåren?
SälskadeersättningJordbrukarstödStöd från Havs- och fiskerifondenAnnat
Fiskeplatser där jag har haft sälskador

WGS 84

WGS 84

WGS 84

WGS 84

WGS 84

WGS 84

WGS 84

WGS 84

WGS 84

WGS 84


Sökanden medger att Länsstyrelsen får ta del av fiskeloggböckerna som sänts till Havs- och vattenmyndigheten. Du som skickar in ansökan försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med sanningen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)