Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Ansök om förordnande som fisketillsynsperson

Ansökan ska göras av dig som avser bli förordnad som fisketillsynsperson. Du skickar din ansökan till Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd.

  1. Ladda ner och fyll i blanketten:
    Ansöka om förordnande som fisketillsynsperson Pdf, 165.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Ladda ner och fyll i Medgivarintyg från uppdragsgivare: Mall för medgivarintyg Pdf, 120.3 kB, öppnas i nytt fönster.
  3. Skicka din ansökan tillsammans med medgivarintyget och utbildningsbevis med e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Vilken myndighet ansvarar för vad inom fiskekontroll?

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att tillförordna fisketillsynspersoner vars främsta uppgift är att kontrollera det kustnära fisket samt fisket i inlandsvatten.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen i Sverige. Det är denna myndighet som ska se till att fisket följer de regler som, främst av biologiska skäl, har satts upp.

Sjöpolis och kustbevakning

Fiskerikontroll associeras ofta med inspektion till sjöss av Sjöpolisen och Kustbevakningen eller landningskontroll i hamnarna som utförs av Havs- och vattenmyndigheten. En stor del av arbetet består i att registrera och rimlighetsbedöma alla de uppgifter om fångster som fiskare och förstahandsmottagare skickar in till myndigheterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss