Ansök om tillstånd till utplantering av kräftor

Uppgifter om sökande


Utplanteringen avser * (obligatorisk)
Utplanteringen avser


Uppge diarienummer på Länsstyrelsens beslutAnge namn och sjö-nummerOm sjönummer inte kan uppges eller om utsättningen görs i vattendrag ska denna karta bifogas.

Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska utföras? * (obligatorisk)
Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska utföras?


Vattnets nuvarande bestånd av kräftor och fisk


Alternativ
Fyll i nedanstående fält om materialet inte kommer från odlare/leverantör
Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss