Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
 • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • kalka försurade vattendrag
 • ge bidrag
 • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
 • återintroduktion av arter som försvunnit
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

När kan jag ansöka?

Du kan ansöka när som helst på året, vi tar emot ansökningar löpande.

Du kan inte söka bidraget retroaktivt

Har du redan påbörjat en åtgärd så kan du inte få bidrag för den. Vill du ändå påbörja åtgärden så ska du först kontakta Länsstyrelsen och få ett medgivande för att du ska kunna få bidrag.

Så ansöker du om fiskevårdsbidrag

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om fiskevårdsbidrag

Så ansöker du om utbetalning av fiskevårdsbidrag

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om utbetalning av fiskevårdsbidrag

Fritidsfisket i Halland gynnas av fiskevård

I Halland finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske.  Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynspersoner som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Ansök om tillstånd för att plantera ut fisk och kräftor

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte kommer till Hallands vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Tillstånd till utplantering av fisk

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om tillstånd till utplantering av fisk

Tillstånd till utplantering av kräftor

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om tillstånd till utplantering av kräftor

Ansök om tillstånd för elfiske

Att fiska med elektrisk ström är förbjudet. Men Länsstyrelsen kan godkänna undantag från bestämmelsen om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl. Om du ska fiska med elektrisk ström måste du ha en godkänd utbildning i elfiske samt ha gått en kurs i hur man ska hanterar försöksdjur. För att få genomföra elfiskeundersökningar behöver du även ha vissa tillstånd från Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Det krävs totalt fyra olika tillstånd:

Dessutom behöver din verksamhet vara ansluten till ett djurskyddsorgan.

Mer om djurskyddsorgan, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för elfiske

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om tillstånd att utföra fiskeribiologiska undersökningar med elfiskedon

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss