Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag och till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till fiske och vattenbruk 2021‑2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Yrkesfiske och fiskelägen i Halland

Hallands län är ett av Sveriges största fiskelän med ett varierat och mångsidigt fiske. Längs Hallandskusten har fisktillgången historiskt sett varit god och sedan slutet av 1800-talet har fisket varit gott. Fisket har på ett påtagligt sätt präglat kustbornas liv. De naturliga förutsättningarna är goda och fiskfaunan innehåller många kommersiellt viktiga fisk- och skaldjursarter.

Det största och äldsta fiskeläget i Halland är Träslövsläge ("Lejet"), Bua, Lerkil och Glommen är andra fiskehamnar. Enstaka fiskebåtar finns utspridda i vissa städers hamnområden och i övrigt finns små ansamlingar av kustfiskare längs hela Hallandskusten.

Fiskberedningsindustrin i Halland

Viss förädling förekommer i Halland. De största företagen är Västkustfile, Lyngalax, Korshags laxrökeri, Carlssons laxrökeri, Tiraholms fisk, Laxbutiken samt Fiskexporten i Varberg. Fiskberedning bedrivs också småskaligt i små familjeföretag exempelvis Fiskhuset i Bua.

Yrkesfiskare kan ansöka om ersättning för sälskador

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Vi handlägger EU-stöd till investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar.

Så ansöker du om ersättning för skador orsakade av säl

  1. Fyll i webbformuläret:
    Ansök om ersättning för skador orsakade av säl

Kontakt