Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vi har det regionala ansvaret för att främja utvecklingen av fiskerinäringen.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål får genomslag i länet och främjar samverkan mellan aktörer kommuner och myndigheter inom fiskenäringen. Länsstyrelsen ska se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Vi prövar stöd om

  • investeringar ombord
  • investeringar i hamnar och landningsplatser
  • ersättning för hantering av fällda sälar
  • investeringar och startstöd inom vattenbruk
  • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västra Götalands län handlägger ansökningar som berör Hallands län.

Fiskerinäring på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Yrkesfiske och fiskelägen i Halland

Hallands län är ett av Sveriges största fiskelän med ett varierat och mångsidigt fiske. Längs Hallandskusten har fisktillgången historiskt sett varit god och sedan slutet av 1800-talet har fisket varit gott. Fisket har på ett påtagligt sätt präglat kustbornas liv. De naturliga förutsättningarna är goda och fiskfaunan innehåller många kommersiellt viktiga fisk- och skaldjursarter.

Det största och äldsta fiskeläget i Halland är Träslövsläge ("Lejet"), Bua, Lerkil och Glommen är andra fiskehamnar. Enstaka fiskebåtar finns utspridda i vissa städers hamnområden och i övrigt finns små ansamlingar av kustfiskare längs hela Hallandskusten.

Fiskberedningsindustrin i Halland

Viss förädling förekommer i Halland. De största företagen är Västkustfile, Lyngalax, Korshags laxrökeri, Carlssons laxrökeri, Tiraholms fisk, Laxbutiken samt Fiskexporten i Varberg. Fiskberedning bedrivs också småskaligt i små familjeföretag exempelvis Fiskhuset i Bua.

Yrkesfiskare kan ansöka om ersättning för sälskador

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Vi handlägger EU-stöd till investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar.

Ersättning för sälskada kan ges till fiskare. För att vara berättigad till ersättning krävs att sälskador är införda i loggbok eller journal. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 september året efter skadeåret.

Så ansöker du om ersättning för skador orsakade av säl

  1. Fyll i blanketten Ansök om ersättning för skador orsakade av säl Pdf, 165 kB.
  2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se
    eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt