Fiskerinäring

Arbetar du med yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk eller fisketurism?
Du kan behöva fiskelicens och dispens för dina redskap. Du kan söka stöd för investeringar inom fiske samt ansöka om tillstånd för vattenbruk och fiske med elektrisk ström.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

Yrkesmässigt fiske i havet behöver ha en fiskelicens. Fiskar du yrkesmässigt i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Du ansöker om fiskelicens hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakta oss för att få information om dispensansökan.

Yrkesfiske och fiskelägen i Halland

Hallands län är ett av Sveriges största fiskelän med ett varierat och mångsidigt fiske. Längs Hallandskusten har fisktillgången historiskt sett varit god och sedan slutet av 1800-talet har fisket varit gott. Fisket har på ett påtagligt sätt präglat kustbornas liv. De naturliga förutsättningarna är goda och fiskfaunan innehåller många kommersiellt viktiga fisk- och skaldjursarter.

Det största och äldsta fiskeläget i Halland är Träslövsläge ("Lejet"), Bua, Lerkil och Glommen är andra fiskehamnar. Enstaka fiskebåtar finns utspridda i vissa städers hamnområden och i övrigt finns små ansamlingar av kustfiskare längs hela Hallandskusten.

Fiskberedningsindustrin i Halland

Viss förädling förekommer i Halland. De största företagen är Västkustfile, Lyngalax, Korshags laxrökeri, Carlssons laxrökeri, Tiraholms fisk, Laxbutiken samt Fiskexporten i Varberg. Fiskberedning bedrivs också småskaligt i små familjeföretag exempelvis Fiskhuset i Bua.

Sök stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Du kan söka stöd för

 • investeringar ombord
 • investeringar i hamnar och landningsplatser
 • ersättning för hantering av fällda sälar
 • investeringar och startstöd inom vattenbruk
 • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket. Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stöd till fiske och vattenbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Länsstyrelsen Västra Götalands län handlägger ansökningar som berör Hallands län.

Fiskerinäring, Länsstyrelsen Västra Götaland

Ansök om tillstånd för vattenbruk

Du som odlar fisk, musslor, ostron och kräftor behöver ha tillstånd från Länsstyrelsen.

 1. Ladda ner och fyll i blanketten:
  Ansökan om tillstånd till odling av fisk eller kräftdjur Pdf, 153.8 kB.
 2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Fiskodlingar och vattenbruk i Halland

I länets inlandsvatten finns ett antal fiskodlingar. Produktionen utgörs främst av regnbåge och öring. Fisken används både som sättfisk vid utplanteringar och för direkt konsumtion. I Laholm finns en kompensationsodling för lax. Inom kustområdet finns inga fiskodlingar.

Så ansöker du om tillstånd till utplantering av fisk

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om tillstånd till utplantering av fisk

Så ansöker du om tillstånd till utplantering av kräftor

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om tillstånd till utplantering av kräftor

Registrera din anläggning

Du som har vattenlevande djur ska registrera anläggningen där du håller djuren och i vissa även ha ett godkännande från Jordbruksverket.

Registrering, godkännande och tillstånd för verksamhet med vattenlevande djur Länk till annan webbplats.

Miljötillstånd för att odla fisk

Ska du odla fisk kan du även behöva göra en anmälan eller en ansökan om tillstånd, beroende på odlingens storlek:

 • Om du ska starta en fiskodling som använder högst 1,5 ton foder per år behöver du inte göra någon anmälan eller söka tillstånd enligt miljölagstiftningen.
 • Om du tänker använda mellan 1,5–40 ton foder per år ska du anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
 • Om du planerar att använda mer än 40 ton foder per år ska du ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen.

Yrkesfiskare kan ansöka om ersättning för sälskador

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Vi handlägger EU-stöd till investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar.

Ersättning för sälskada kan ges till fiskare. För att vara berättigad till ersättning krävs att sälskador är införda i loggbok eller journal. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 september året efter skadeåret.

Ansökan om ersättning för skador orsakade av säl

 1. Ladda ner och fyll i blanketten: Ansök om ersättning för skador orsakade av säl Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökan om tillstånd för elfiske

Att fiska med elektrisk ström är förbjudet. Länsstyrelsen kan godkänna undantag från bestämmelsen om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl. Om du ska fiska med elektrisk ström måste du ansöka om tillstånd för elfiske, ha en godkänd utbildning i elfiske samt ha gått en kurs i hur man ska hanterar försöksdjur. För att få genomföra elfiskeundersökningar behöver du även ha vissa andra tillstånd från bland annat Jordbruksverket.

För elfiskeundersökningar krävs totalt fyra olika tillstånd:

Dessutom behöver din verksamhet vara ansluten till ett djurskyddsorgan.

Om djurskyddsorgan, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansökan om dispens för fiske med elektrisk ström

Vid ansökan om tillstånd för elfiske krävs att du också bifogar dokumentation som styrker att du genomgått elfiskeutbildning eller har motsvarande erfarenheter och kompetens.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss