Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev december: Greppa näringen och ekologisk produktion

Åker med rullbalar

Idag öppnas den första luckan i julkalendern och bakom den finns – ett nyhetsbrev
från Greppa Näringen och Ekologisk Produktion på Gotland! Även om det närmar sig
jul så har vi några aktiviteter kvar innan dess, som vi hoppas ska bli riktigt intressanta.
Sedan tar vi lite jullov och önskar er alla en riktigt fin jul och ett roligt nyårsfirande.
Efter årsskiftet blir det nya tag och vi tar som vanligt gärna emot tips på aktiviteter som
står på era önskelistor!

Vad har hänt sedan sist?

Greppa näringen:

Regenerativa metoder

Eko-lantbrukaren Simon Kotz på Fardhem Farming delade med sig av sina erfarenheter från regenerativt jordbruk på en träff den 9 oktober. Simon driver dikobesättning och slutuppfödning av slaktdjur. Tidigare har gården varit mer uppdelad mellan mark för skogsproduktion, betesmark till djuren och mark för växtodlingarna. Numera blandar Simon användningen av markerna. Djuren flyttas mellan olika områden under året enligt regenerativa principer. Det är bra att nyttja skogen för bete juli-augusti. Då är det grönt i skogen även om det är torrt i övrigt. Korna bereder jorden i skogen så att det kommer bli gräs på marken efterhand. På våren är det bäst att de betar i den traditionella betesmarken. Simon är noga med att flytta sina vattenställen, så att det inte blir upptrampat.

Läs mer om träffen och vilka resultat vi fick ta del av här.

Gårdsvandring med fokus på växtskydd

Med hjälp av Region Gotland och personal från länsstyrelsen genomfördes en gårdsvandring på Hallfreda den 19 oktober. Det var ett simulerat tillsynsbesök där deltagarna fick lära sig mer om grundvillkor och vad Region Gotland och länsstyrelsen tittar på under ett kontrollbesök på en växtodlingsgård, exempelvis vilken dokumentation som krävs, användningsvillkor och förvaring av växtskyddsmedel och biocider.

ERFA-grupp om grovfoderkostnader

Hanna Cederlund med det nystartade företaget HC Lantbruksråd är en av konsulterna som arbetar med kursverksamhet inom Greppa Näringen. Under hösten har vi startat upp en grupp för erfarenhetsutbyte (ERFA-grupp) inom området grovfoderkostnader. Första träffen var den 1 november, den andra träffen blir den 12 december och sedan blir det ytterligare två träffar efter årsskiftet.

Sinkons foderstat

Den 8 november höll Hanna Cederlund i en träff om sinkons foderstat. Kon rubbas ur balans under övergångsperioden, även kallat sintiden, och blir då inte lika motståndskraftig. Kalvningsförlamning, ketos, kvarbliven efterbörd, livmoderinflammation, mastit, hälta och fettlever kan alla kopplas till övergångsperioden. På träffen fick vi lära oss mer om näringsbalans, rätt mineraler och att sinkon behöver en hög konsumtion av foder vilket ger en välfylld vom. Mer information från träffen finns snart att läsa på Landsbygdsaktuellt!

Ekologisk produktion:

Småskalig äggproduktion

I slutet av oktober arrangerades en informationsträff om småskalig äggproduktion; hur man får hönsen att trivas, vilka regler som gäller för djurskydd och försäljning av ägg, samt hur man kan skydda djuren från smittor och parasiter. Vill du också veta mer om detta? Läs då vår sammanfattande artikel med matnyttig information!

Tips vid småskalig ekologisk äggproduktion

Några höns på marken i ett hönshus.

På gång inom projekten

Ny projektperiod

Just nu arbetar vi för att få iväg projektansökningar för att få nya medel till kunskapshöjande aktiviteter framåt. Tanken är att länsstyrelsen fortsättningsvis ska driva tre projekt; Greppa Näringen, Ekologisk produktion och Ett rikt odlingslandskap. Varje projekt innehåller rådgivningar, kurstillfällen, erfa-grupper och fältvandringar samt förhoppningsvis någon studieresa. Om du har önskemål och idéer kring ämnen du vill lära dig mer om, eller platser som skulle vara intressanta att besöka, tar vi tacksamt emot tips!

Individuella rådgivningar

Inom Greppa Näringen har vi nu sex olika rådgivningsföretag som utför enskild rådgivning, där de kan komma ut till din gård. Dessa är Hushållningssällskapet Gotland, Växa Sverige, Vestgöte Dreber gårdskonsult, Waila, GGS Sweden och Agrikultur i Småland. Du kan exempelvis få rådgivning kring växtnäringsbalans, fosforstrategi, grovfoderodling, byggplanering, foderstat till mjölkkor eller till övriga nöt. Det finns även möjlighet att få rådgivning inom biologisk mångfald, din gårds klimatpåverkan eller se över gårdens energiåtgång. Hör av dig till Cecilia Palmén för mer information eller direkt till något av rådgivningsföretagen.

Att gödsla med släke

Den planerade träffen om att gödsla med släke som skulle hållas den 30 november fick tyvärr ställas in till följd av vädret, i kombination med att flera deltagare fick förhinder. Vi siktar på ett nytt försök tidigt i vår, preliminärt den 13 mars, men vi återkommer när datum är fastställt.

Få ner kostnader för insatsvaror

Vi har fått önskemål om ett forum för att öppet diskutera frågor om ekologiska metoder och självförsörjning utan att det ska vara specifikt för eko-lantbrukare eller specifikt för konventionella lantbrukare – en möjlighet för alla att dela erfarenheter och frågeställningar helt enkelt. Nu har vi ordnat en heldag den 13 december för att diskutera hur vi kan minska beroendet av insatsvaror i lantbruket. När vi planerade för träffen utgick vi från att den stora utmaningen för lantbrukare är att förbättra sin lönsamhet. En metod för det är att få ner kostnaderna för insatsvaror. Vi har strävat efter att ha ett brett program som kan vara intressant för alla lantbrukare, även om det sista momentet är mer riktat till mjölkproducenter.

– Jag tror det blir en superintressant dag och hoppas verkligen att många har möjlighet och intresse att komma. Givetvis blir det också lussefika, säger Anna Sorby.

Minskat beroende av insatsvaror

Vi planerar en träff för att diskutera hur vi kan minska beroendet av insatsvaror i lantbruket. Ett sätt är att använda ekologiska metoder, men vad innebär det för den ekonomiska helheten? Vilka andra metoder finns?

Tanken är att vi under träffen ska få olika exempel på hur några gotländska lantbrukare arbetar, samt en eller ett par föreläsningar och även ha tid för samtal och diskussion. Träffen arrangeras inom Ekologisk produktion i samarbete med Matbyrån Gotland, och vi välkomnar alla lantbrukare som är intresserade av ämnet, eller allmänt nyfikna på ekologiskt.

Preliminärt datum 9 november, men det kan komma att ändras beroende på föreläsares tillgänglighet. Vi återkommer när planeringen fallit på plats.

Digital kurs om ekologisk fruktodling

Vi planerar en digital grundkurs i ekologisk fruktodling med Kirsten Jensen, fruktodlingsrådgivare i Västra Götaland. Kursen hålls preliminärt under tre söndagar i januari och februari. Mer information kommer inom kort, så håll utkik på länsstyrelsens webbkalender och facebook!

Kalender

Lär dig räkna din egen växtnäringsbalans – 5 december

Växtnäringsbalans är en av sakerna du behöver ha för det nya precisionsodlingsstödet. En sista chans för dig som inte tagit del av utbildningarna tidigare blir det den 5 december kl 18.00 på Gotland Grönt Centrum. Träffen arrangeras inom Greppa Näringen av Hushållningssällskapet på Gotland.

Skicka din anmälan till:
clara.kjellstrom@hushallningssallskapet.se

Att bekämpa och förebygga ogräs – 8 december

Många lantbrukare på Gotland har problem med vitblära, ett klurigt ogräs som inte går att spruta bort. Vi kommer därför att hålla ett kurstillfälle om hur man bekämpar och förebygger vanliga ogräs, med extra fokus just på vitblära. Vi kommer också att få höra om hur odling av hampa kan minska ogrästrycket. Träffen anordnas i samarbete med LRF och passar både konventionella och ekologiska lantbrukare.Den är nu fullbokad, kontakta Anna Sorby om du vill stå på reservlista.

Läs mer och anmäl dig till träffen om att trimma dina grovdoderkostnader

Minskat beroende av insatsvaror

Under dagen får vi olika exempel på hur några gotländska lantbrukare arbetar, samt flera intressanta föreläsningar om bland annat ekonomi, regelverk och vad som händer när vi tar bort koncentratet till mjölkkor. Givetvis kommer vi även ha tid för samtal och diskussion. Träffen arrangeras i samarbete med Matbyrån Gotland och vi välkomnar alla lantbrukare som är intresserade av ämnet, konventionella som ekologiska.

För mer information och anmälan

Djurskyddskonferens – 5 december

Digital djurskyddskonferens via Jordbruksverket. Anmälan senast 3 december.

Bli effektivare i din djurhantering – 8 december

Inom projektet Ett rikt odlingslandskap hålls en halvdagskurs om hantering av lamm. Föreläsare är Peter Helén, som har arbetat på Storå Lamm i Danmark. Eftermiddagen börjar i en stallbyggnad på Sorby gård och fortsätter sedan på Protos/Gotlands Slagteri. Arrangör är Gotlands Fåravelsförening och Gotlands Vallhundsklubb i samarbete med länsstyrelsen. För mer information och anmälan

För mer information och anmälan

Nötköttsseminarium – 25 januari

Digitalt nötköttsseminarium vid Gård & Djurhälsan.

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att de ska kunna genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder. Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Ekologisk produktion är ett projekt där lantbruks- och trädgårdsföretagare på Gotland kan ta del av kurser, rådgivning och information som syftar till att stärka den ekologiska produktionen. Material och aktiviteter finansieras genom landsbygdsprogrammet. Medlen för båda projekten kommer från EU och svenska staten.

Logotype för Greppa näringen och EU jordbruksfond

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss