Hållbara transporter

Hållbara transporter

Yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. 2018 startade därför det treåriga EU-finansierade projektet Hållbara transporter, där gotländska transportföretag får hjälp att utveckla eller komma igång med arbetet att bli energieffektivare och ställa om till förnybara drivmedel.

Syftet med satsningen är att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Fokus ligger på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri. I projektet ingår bland annat att genomföra informationsinsatser riktade till både utförare och beställare av transporter, att organisera erfarenhetsutbyte mellan aktörer och att se över möjligheter för en mer hållbar arbetspendling. Projektets reserådgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stöttar lokala arbetsgivare och deras medarbetare att välja en hållbar arbetspendling, som exempelvis kan vara cykling, samåkning och att resa kollektivt.

Finansieringen till projektet kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, men flera lokala aktörer medfinansierar också projektet genom arbetstid. Förutom att Region Gotland och Uppsala universitet lägger ett betydande antal timmar i projektet så bidrar även Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagsnätverket Tillväxt Gotland med sin tid.

Medlemsföretag

Gotlands Åkericentral
Taxi Gotland
Translast Transport AB
Roma Grus AB
OSAB
Gotlands lastväxlartransporter AB
Limo Gotland
Vildenger Transport Gotland AB
Kranbil Gotland AB
Gotlands Bilfrakt
Bro Väggarage
Rydgarns Åkeri
Ljugarns Schakt och Transport AB
GLG Frakt AB
Keges Grosshandel AB
Privab
Bosse Åkare Gotland AB


I dessa filmer får du möta såväl gotländska transportföretag på väg mot klimatmålen med stöd av projektet Hållbara transporter, som privatpersoner.

Aktuellt och kommande aktiviteter

  • Mobilitetsveckan 16-22 september 2021. Mer information kommer.

Medlemsföretag i projektet vinner hållbarhetspris

Den 8 mars 2021 avslöjade Hållbara Gotland att årets vinnare av Hållbara Bysen-priset är Roma Grus AB. Företaget får priset bland annat för sitt arbete med att minska utsläppen från fordonsflottan och för omställningen av betongfabriken till fliseldning. Roma Grus AB är ett av medlemsföretagen i projektet Hållbara transporter. På Hållbara Gotlands Facebooksida finns en intervju med Roma Grus VD Magnus Lindby.

Framtidens transporter – en konferens om hållbara transporter på kort och lång sikt

Gotland är pilotområde i Sverige när det gäller klimatomställningen. Som en del i detta arrangerades konferensen Framtidens transporter i september 2020.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén var en av talarna och han önskar att satsningen ska märkas långt utanför landets gränser:
– Jag hoppas att man om 20-30 år tittar tillbaka på Gotland och ser ön som en förebild inom hela EU, sade han.

Bakom evenemanget stod det EU-finansierade projektet Hållbara transporter, lett av Länsstyrelsen i Gotlands län, med Region Gotlands projekt Ratta Grönt som medarrangör.

Här kan du ta del av konferensen Framtidens transporter i efterhand. Den ägde rum onsdagen den 17 september 2020. Länk till annan webbplats. 

Sverige med ledartröjan i omställningen till hållbara transporter – dröm eller verklighet?

Måndagen 20 april 2020 anordnades en digital informationsträff om hållbarhetsarbete i transportsektorn. Arrangörer var EU-projektet Hållbara transporter och företagarnätverket Hållbara Gotland. Talare var Henrik Dahlsson från Scania, Maria Werpers-Dahl från Transportföretagen samt Daniel Pantzarfeldt från Destination Gotland.

Här kan du se träffen i efterhand Länk till annan webbplats.

Få inspiration från goda exempel på Gotland

I samband med mobilitetsveckan har Hållbara transporter skapat en bilaga med inspiration och tips för ett hållbart resande på vägarna och i vardagen.

Läs hela bilagan här Länk till annan webbplats.

Bilaga

Nyheter från projektet

Hållbar inspiration från Hållbara transporter 2021-09-16

Gemensamma krafter för hållbara transporter på Gotland 2021-07-15

Länsstyrelsen och Region Gotland utmanar bilnormen 2021-07-15

Framtidens hållbara resande på Gotland 2021-03-25

Cykla säkert även vintertid 2021-01-28

Minskade klimatutsläpp från regionanställdas resor 2020-11-17

Studieresa ska inspirera till nya initiativ på Gotland 2020-10-29 Länk till annan webbplats.

Hållbar upphandling kan minska utsläppen 2020-10-15 Länk till annan webbplats.

"Jag hoppas att Gotland blir en förebild inom hela EU" 2020-09-22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reserådgivaren kommer gärna och inspirerar 2020-09-09 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minister till gotländsk transportkonferens 2020-09-09 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modern teknik testas i transportprojekt 2020-08-05 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Det kommer nog ta tid att komma på banan igen" 2020-06-15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsulten: "Släpper man taget rullar stenen omedelbart tillbaka" 2020-02-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsten att leda i tider av förändring 2020-01-31 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Allt fler ser poängen med att satsa på energi- och klimatarbete" 2019-12-12 Länk till annan webbplats.

Reserådgivaren: Att göra lite är bättre än inget alls 2019-09-18

Fler gotländska företag satsar på hållbara transporter 2019-06-18

Forskare om elfordon: "Det är en jätteboom nu" 2019-06-11

Nu får gotlänningarna hjälp att resa mer klimatsmart 2019-05-02

Flera företag i unik miljösatsning 2019-03-15

Stora möjligheter för miljövänligare transporter 2019-03-12

Hållbara transporter i fokus på studiebesök 2018-12-10

Bränslesnål körning och trafiksäkerhet diskuterades 2018-11-27

En dag om hållbara transporter 2018-08-27

Över 10 miljoner satsas på gotländskt transportprojekt 2018-07-12

Kontakt