Algblomning

Algblomning är ett naturligt fenomen som återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Beteckningen algblomning står för att växtplankton förökar sig kraftigt under en begränsad tidsperiod tack vare god tillgång på växtnäring.

Vissa algarter producerar gifter som kan vara skadliga för människor och djur. Eftersom det inte går att se om en algblomning är giftig eller inte bör man inte bada där vattnet är kraftigt grumlat eller ytan täcks av fina algpartiklar.

Aktuell algutbredning

Information om algblomning och aktuell algutbredning finns samlad hos Informationscentralen för Egentliga Östersjön. Via deras webbplats kan du som har sett en algblomning hjälpa till att förbättra rapporteringen genom att rapportera in din iakttagelse.

Aktuella observationer hos Informationscentralen för Egentliga Östersjön Länk till annan webbplats.

Badvattenkvalitet

Att bada i vatten med alltför höga halter av alger eller bakterier eller innebär vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner. Algblomning avger i en del fall giftiga ämnen som kan vålla flera olika slags sjukdomar och besvär. 

I Gotlands län ansvarar Region Gotlands miljöinspektörer för att sommartid ta vattenprover vid 23 allmänna badplatser. Resultaten av provtagningarna redovisas på Folkhälsomyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma webbplats Badplatsen.

Aktuell badvattenkvalitet på Badplatsen.se Länk till annan webbplats.

Information om strandbad och algblomning på Region Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss