Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nyhetsbrevet Vatten

Vatten är ett nyhetsbrev som handlar om grundvatten, ytvatten, havsvatten och fiske. Det ges ut några gånger per år.

Prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats.

Så hanterar länsstyrelsen personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt