Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Friluftsliv i sjöar och vattendrag

På Gotland finns bra fiskemöjligheter och fina sjöar och vattendrag att upptäcka med båt eller kanot. Men ön är också skyddsområde för vår inhemska flodkräfta, vilket innebär att du måste desinficera din utrustning innan användning för att inte riskera att sprida kräftpest.

Flodkräftan har troligen funnits i svenska sötvatten i cirka 10000 år, men bedöms nu som akut hotad. Det största hotet mot flodkräftan är kräftpesten och förekomsten av den invasiva arten signalkräfta. 

På Gotland har flodkräftan goda förutsättningar att klara sig, förutsatt att vi alla hjälps åt att hålla kräftpesten, och signalkräftor som ofta är spridare av sjukdomen, borta från våra sjöar och vattendrag. Sedan 2007 är hela Gotlands län skyddsområde för flodkräfta. Det innebär bland annat att du måste desinficera din båt, kajak, kanot eller annat flytetyg innan användning i våra sötvatten om den tidigare har använts i sjöar eller vattendrag utanför Gotlands län. Detsamma gäller för fiskeredskap.

Så här desinficerar du

På Gotland finns det idag möjlighet att få sin utrustning desinficerad vid Lojstasjöarna som ligger drygt fyra mil söder om Visby, se länk till Länsstyrelsens Gotlandskarta nedan. Du kan zooma ut i kartan för att få en bättre överblick var på Gotland platsen ligger.

Länsstyrelsens Gotlandskarta Desinficeringsplats Lojsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du når dem som sköter desinficeringen på telefon 070-680 83 58 och 070-345 34 31. Ring alltid i god tid innan du vill desinficera för att bestämma exakt plats och tid. Desinficeringen är kostnadsfri. För följande sjöar ska den utföras av personalen som du når via ovan angivna telefonnummer: Asträsk, Bjärsträsk, Broträsk, Fridträsk, Hagebyträsk, Liffrideträsk, Rammträsk, Sigvaldeträsk.

Efter utförd desinficering får du ett intyg på att din utrustning är sanerad. Intyget gäller så länge din utrustning är kvar på Gotland. Om du transporterar den från Gotland så måste den desinficeras igen nästa gång du kommer hit och vill använda den i sjöar eller vattendrag. Om du bara använder utrustningen i havet så behöver du inte desinficera den.

Om du inte har möjlighet att besöka desinficeringsstationen vid Lojsta och inte ska använda din utrustning i sjöarna därikring så måste du desinficera själv på följande sätt:

  • Rengör utrustningen. Smuts och lera kan hålla fukt vilket gör att smittan kan finnas kvar efter desinficeringen.
  • Se till att allt vatten är uttömt och att utrustningen är torr.
  • Tvätta/spraya eller sänk ned mindre redskap i en blandning av tre delar T-röd och en del vatten. Låt medlet verka i minst 20 minuter.
  • Spraya båtar, kanoter och kajaker med t-röd alternativt tvätta dem med en trasa som är indränkt i t-röd.
  • Mindre föremål kan kokas under lock i minst 5 minuter.

Observera att du inte får utföra tvätt av din utrustning inom de vattenskyddsområden som finns på Gotland. Det gäller exempelvis Tingstäde träsk och Bäste träsk.

Vattenskyddsområdenas utbredning (Gotland.se) Länk till annan webbplats.

Båtar med dubbla skrov

Båtar med dubbla skrov som inte kan tömmas på allt vatten får inte användas i sjöar eller vattendrag på Gotland på grund av risken att smitta kan finnas kvar.

Mer information om flodkräfta och kräftpest

Fiske på Gotland

Kontakt