Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klintkustleden

En kvinna vandrar längs Klintkustleden

Klintkustleden är en av Sveriges finaste kustleder. Längs leden har du utsikt från höga, mäktiga klintar. Du får uppleva gammal skog och våtmarker, gamla pittoreska fiskelägen, fornborgar och andra fornlämningar. Kanske ser du en havsörn komma flygande i höjd med stigen uppe på klinten!

Klintkustleden sträcker sig från Björkume naturreservat i söder till Hallshuk i norr. För närvarande är leden 30 km lång och markerad med orange band eller brickor. Leden binder ihop sex naturreservat. Längs leden finns övernattningsmöjligheter och matställen. Det finns också ett flertal fasta grillplatser längs sträckan.

Längs leden får du uppleva vida vyer och du får lära dig mer om den gotländska naturen. Vandring är dessutom en bra motionsform som passar både den enskilde och en grupp.

Klintkustleden anlades under 2018–2019 i ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och Region Gotland. Länsstyrelsen förvaltar leden och arbetar med att förlänga leden ända till Kappelshamn.

Klintkustleden Karta: © Lantmäteriet © Länsstyrelsen i Gotlands län Hall-Hangvar Västerhuse Träskmyr och Vasteån Hajdhagen Ireån Grausne källmyr Jungfrun Törrvesklint Björkume Salmbärshagen Gräne

Klintkustleden passerar genom ett antal naturreservat – klicka i kartan för att läsa mer om sevärdheter, tillgänglighet och naturvärden i de olika reservaten.
Karta: © Lantmäteriet © Länsstyrelsen i Gotlands län.

Björkume

8,9 kilometer, cirka 3 timmar

Lättvandrad

Tiden är beräknad med en gånghastighet på tre kilometer per timme 

Klintkustleden startar i Björkume naturreservat i Lummelunda. Reservatet omfattar ett närmare 240 hektar stort skogs- och myrområde. Från vägen tar dig leden genom den glesa och örtrika tallskogen via våtmarker ner till Rönnklint vid havet. Klinten reser sig 30 m upp från stranden och från leden har du en magnifik utblick över havet.

Havet är ständigt närvarande när du vandrar norrut mot Stenkyrkehuk. I norra delen av reservatet vandrar du nästan nere på stranden fram till ett sommarstugeområde. Vid fyren viker leden av upp på klinten igen och du kommer återigen in i skogen ovanpå klinten fram till nästa naturreservat - Törrvesklint. Klintens höjd varierar här mellan 20 och 30 meter och når sin högsta nivå just vid Törrvesklint, en markant utstickande ”klintnäsa”, från vilken du har en storslagen utsikt. Reservatet är till stor del bevuxet med gammal barrskog dominerad av tall. Många av tallarna är mellan 150 och 200 år gamla. Här finns många döda träd där fåglar och insekter bor.

Leden fortsätter uppe på klinten fram till naturreservatet Jungfrun och vidare ner till Lickershamn. Rauken Jungfrun är Gotlands högsta rauk. Dess topp når 12 meter över den platå den står på och 26 meter över havet. Enligt sägnen skall rauken ha fått sitt namn efter ett tragiskt kärleksdrama som ägde rum här vid Lickershamn för snart 1000 år sedan.

Nedladdningsbar folder med information och karta:

Delsträcka Björkume-Lickershamn Länk till annan webbplats.

Ireviken

6,1 kilometer, cirka 2 timmar
Krävande uppgång i norra delen av Lickershamnsviken, annars lättvandrad

Tiden är beräknad med en gånghastighet på tre kilometer per timme 

Lickershamn är ett välkänt turistmål med bad, gästhamn, restaurang, kiosk och toaletter. Här finner du också en camping och stugby.

Från Lickershamn följer du Klintkustleden längs stranden norrut. Ute på havet längs stranden finns gott om sjöfågel som du kan spana på.

Klintkustleden viker efter någon kilometer efter Lickershamn brant upp på klinten. Stigningen upp på klinten kan vara krävande. Tänk på att det kan vara halt om det är blött. Väl uppe på klinten fortsätter du vandra i gammal tallskog. Du kan göra en avstickare till naturreservatet Grausne källmyr där du bekantar dig med de flesta av de växter som är typiska för den här typen av våtmark.

Halvvägs till Ireviken kan du återigen göra en avstickare rakt in i skogen till lämningarna av en järnåldersgård – Höglundar. Här bodde människor för mer än 1500 år sedan.

Strax innan leden går ner till Ireviken finns en stor fornborg med utsikt över Ireviken och norrut. Nere i Ireviken finns restaurang och vandrarhem. Det finns även ett vandrarhem uppe vid stora vägen, någon kilometer från leden. Från Ireviken finns bussförbindelse norrut och söderut.

Irevikens strand är en populär badplats. Klintkustleden följer stranden och efter någon kilometer passerar du över Ireån. En vandring längs ån kan bjuda på både havsöring och strömstare vissa tider på året. Vattendraget meandrar naturligt och har skapat rasbranter, nipor, korvsjöar, meanderbågar och meandernäs. Genom att gå Ireåslingan kan du bekanta dig med den djungellika terrängen längs ån och omgivningarna med utsikt från klinten och en fornborg.

Nedladdningsbar folder med information och karta:

Delsträcka Lickershamn-Ireviken Länk till annan webbplats.

Hall-Hangvar

15 kilometer, cirka 5 timmar
Ireviken till Sigsarve: relativt lättvandrad
Sigsarve till Harudden: vandringen uppför och nedför klinten kan i vissa partier vara besvärlig, annars lättvandrad

Tiden är beräknad med en gånghastighet på tre kilometer per timme 

Irevikens strand är en populär badplats. Klintkustleden följer stranden och efter någon kilometer passerar du över Ireån. En vandring längs ån kan bjuda på både havsöring och strömstare vissa tider på året. Vattendraget meandrar naturligt och har skapat rasbranter, nipor, korvsjöar, meanderbågar och meandernäs. Genom att gå Ireåslingan kan du bekanta dig med den djungellika terrängen längs ån och omgivningarna med utsikt från klinten och en fornborg.

När du följer Klintkustleden norrut från Ireviken vandrar man in i Gotlands till lands största naturreservat, Hall-Hangvar, ett nästan 30 kvadratkilometer stort naturreservat som sträcker sig från Ireviken i söder till Kappelshamnsviken i nordost.

Efter den branta trappan upp på den mäktiga klinten vid Svarthäll kommer du över och ner till Sigsarve strand där ett gammalt fiskeläge är beläget. Från Sigsarve går sedan leden upp på klinten igen och sträcker sig genom gammal skog med utblickar över havet västerut. Har du tur ser du en havsörn komma svepande spanande ut över havet i samma höjd som stigen.

Efter ytterligare ett fiskeläge vid Häftings går Klintkustleden återigen upp på en av de högsta punkterna längs leden - Häftings klint. Här har man en magnifik utsikt, från Lickershamn i söder, ut över havet i väster och norrut längs klintkusten. Från den här belägna fornborgen kunde man förr se annalkande faror och varna i tid.

Leden går sedan ner genom skogen till en liten raststuga, Sigges Kurru. Du går nu på strandvallarna precis nere vid havet. Efter Norstads fiskeläge vandrar du på en bred stenstrand med havet i väster och knotiga gamla vindpinade tallar i öster. Väl framme vid Harudden kan du spana på fåglar. Många flyttfåglar passerar under våren och på strandängarna söder om udden kan man hitta en hel del vadare.

Nedladdningsbar folder med information och karta:

Delsträcka Ireviken-Harudden Länk till annan webbplats.

Tänk på:

  • Du vandrar på någon annans mark. Respektera allemansrätten. Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.
  • I naturreservaten finns skyltar med information om vad som gäller och vad du kan se i respektive reservat.
  • De flesta serviceställen och toaletter är stängda under vintersäsongen.
  • Gå aldrig nära klintkanten på grund av rasrisken.
  • På några platser är mobiltäckningen dålig.
  • Gå i stabila skor och klä dig efter väder.
  • Ta med dricksvatten och något att äta på din vandring.
  • Tänk på brandfaran när det är torrt.

Information om brandrisk Länk till annan webbplats.

Ta dig till Klintkustleden

Det finns flera parkeringsplatser i anslutning till leden – se kartan längre ner på sidan.

Du kan ta bussen till Klintkustleden men busshållplatserna är inte i direkt anslutning till leden.

Tidtabell för kollektivtrafiken, Region Gotland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Förvaltning av naturreservat - resursbrevlåda

Naturvårdsenheten

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss