Tillsyn inom alkohol, tobak och nikotinprodukter

Du som arbetar med frågor som rör alkohol, tobak och tobaksfria nikotinprodukter på en kommun kan få vägledning i arbetet. Om din kommun fattar beslut om till exempel tillstånd för servering av alkohol ska du skicka in det till oss.

Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar och Folkhälsomyndigheten har ett centralt tillsynsansvar.

Tillsynsvägledning för alkohol samt tobak och liknande produkter, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kommunen ansvarar för att besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att kontrollera att restauranger följer alkohollagen. Likaså ansvarar kommunen för tillsyn i butiker som säljer folköl. Kommunen har också ansvar för beslut om tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter och tillsyn av försäljningsställen och rökfria miljöer.

Det finns även andra aktörer som Polismyndigheten, Konsumentverket och Tullverket som har ansvar för alkohol- och tobakstillsyn inom specifika frågor.

Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken, Gagnef och Säters kommuner: atlkontoret@falun.se
Avesta: veronica.bengts@avesta.se
Leksand: malin.arvidsson@leksand.se
Rättvik: jeanette.back@rattvik.se och martin.clarstedt@rattvik.se
Vansbro: stina.jakobsson@vansbro.se
Mora: madelen.andersson@mora.se
Orsa: daniel.gunnars@mora.se
Malung-Sälen: nancy.isaksson@malung-salen.se (till och med maj)
Älvdalen: kommun@alvdalen.se

Skicka in ditt kommunala beslut

Du som arbetar på en kommun och fattar beslut enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter ska skicka beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan följa och granska beslutet som en del av det regionala tillsynsansvaret.

Få vägledning i tillsynsarbetet

Du som arbetar på en kommun med tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter eller lag om tobaksfria nikotinprodukter kan få vägledning från oss. Länsstyrelsen kan anordna utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning som stöd i arbetet.

För dig som arbetar med ekonomiska bedömningar kopplat till serverings- och tobakstillstånd finns den så kallade Lingonboken. Lingonboken är en vägledning som har tagits fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

Vägledning i ekonomisk granskning - för kommunala handläggare av serveringstillstånd och tobakstillstånd (Lingonboken) Länk till annan webbplats.

I vägledningen finns bilagor till mallarna för remisser till Skatteverket för alkoholärenden. Vill du ha bilagorna som word-fil? Skicka e-post till alkohol.tobak.vastragotaland@lansstyrelsen.se så skickar vi bilagorna.

Mer om Länsstyrelsens ansvar inom alkohol, tobak och nikotinprodukter

Förutom ett regionalt ansvar för tillsyn och vägledning inom alkohol, tobak och nikotinprodukter har Länsstyrelsen också ansvar för samordning mellan myndigheter och kommuner för att underlätta samarbetet. Länsstyrelsen har också uppdrag att:

  • föra ut den statliga politiken regionalt.
  • fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn. Nuvarande uppdrag gäller under åren 2021–2025. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025, regeringen Länk till annan webbplats.

Tillsynen i Dalarna

För ytterligare frågor och information kring alkohol- och tobakslagen, vilken även innefattar rökfria miljöer och rökfria skolgårdar, samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Denna utbildning rekommenderas till alla verksamma på krogen, särskilt till dig som serverar alkohol eller är driftsansvarig.

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) syftar till mindre alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Den bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

  • En långsiktig etablerad samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen, polisen och restaurangbranschen.
  • En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal.
  • Förbättrad tillsyn och policyarbete.

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster. Efter godkänd utbildning under två dagar och godkänt prov får kursdeltagaren ett personligt diplom. Diplomering i utbildningen i ansvarfull alkoholservering (enligt STAD-metoden) är i vissa kommuner ett krav för serveringspersonal utifrån kommuners politiskt beslutade riktlinjer.

Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering (enligt STAD-metoden)

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har utvecklat och implementerat metoden. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har spridit metoden till landets kommuner. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och tillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.

Innehåll och utbildningsdagar
Dag1

Alkoholens medicinska effekter
Alkohollagen
Filmsekvenser och gruppdiskussioner
Utvärdering
Polisen medverkar under dagen med polis- och ordningslag

Dag 2

Skriftligt prov
Polisens arbete med narkotika i krogmiljö (Polisen)
Konflikthantering ”Krävande gäster & besvärliga situationer” (Cuab Cavena utveckling AB)
Utvärdering av kursen

Utbildningsdagar i Dalarnas län

ATL kontoret i Falun, som har kommunerna: Borlänge, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Falun.
Kursdatum: 23 och 30 april, samt 11 och 19 november 2024.

Miljö- och byggenheten Rättvik
Kursdatum: 8 juni 2024

Älvdalens kommun
Kursdatum: 13-14 december 2023.

Mora, Orsa och Leksand
Kursdatum: 14 och 21 maj 2024

Malung-Sälen
Kursdatum: vecka 50, 2023.

Om utbildningen

Kostnad för utbildningen kan variera mellan de olika kommunerna.

För information och anmälan kontakta alkoholhandläggaren i din kommun. Se högre upp på denna sida.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss