Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Stöd till dig som arbetar förebyggande i Dalarna

Länsstyrelsen arbetar utifrån regeringsuppdraget och anpassar arbetet utifrån regionala och lokala förutsättningar och behov.

Regionalt nätverk

Det finns ett regionalt nätverk för dig som arbetar som samordnare eller kontaktperson med ANTDS- och brottsförebyggande frågor inom kommun eller är kommunpolis i Dalarna.

Syftet med nätverket är att få ökad kunskap, erfarenhetsutbyte, utökade kontakter och större effekt av det förebyggande arbetet i länet.

Kunskapshöjande insatser inom ANDTS

Vi samordnar och genomför löpande olika kunskapshöjande insatser att ta del av. För att ha koll på dessa prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev Social hållbarhet och titta regelbundet i vår kalender på webbplatsen:

Nyhetsbrev - Social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Kalendern Länk till annan webbplats.

 • Årliga fördjupningsdagar i ANDTS-förebyggande arbete för kommunala samordnare. Äger rum på våren.
 • Årlig grundutbildning i ANDTS-förebyggande arbetet för nya kommunala samordnare. Äger rum på hösten.
 • Nationell ANDTS-konferens. Konferensens tema varvas; vartannat år ärt temat Drogfokus och vartannat år är temat Förebygg, se länkar nedan. Konferensen äger rum på hösten.
 • Uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll – du är inte ensam!” Med fokus på barn som växer upp i familjer med missbruk, våld och/eller psykisk ohälsa. Uppmärksamhetsveckan äger rum på våren.

Webbplatsen Drogfokus Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Förebygg Länk till annan webbplats.

Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor, SLAN, är en paraplyorganisation för länsnykterhetsförbunden i Sverige, olika nykterhetsorganisationer, Hela Människan, LP-verksamheten och andra organisationer som vill verka för restriktiv alkoholpolitik och ett narkotikafritt samhälle.

SLAN har en stor mängd inspelade föreläsningar som är textade på sin webbplats.

SLAN:s kunskapshöjande webbinarium Länk till annan webbplats.

Några exempel på tvärsektoriella insatser

De faktorer som ökar eller minskar risken för att hamna i ett skadligt bruk eller beroende är många gånger samma som för att förebygga kriminalitet, våld, psykisk ohälsa och utanförskap.

Länsstyrelsen har många uppdrag inom social hållbarhet och vi arbetar därför kontinuerligt över sakområdena med gemensamma insatser som främjar jämlika livsvillkor och hälsa. Tillsammans med Region Dalarna pågår också ett utvecklingsarbete för att samordna det regionala stödet i länet bättre.

Utifrån resultatet av en kartläggning över narkotikasituationen i krogmiljön, startar arbetet med metoden "Krogar mot knark" i Dalarna 2024. Vi samverkar i arbetet med polis, kommun och krogbranschen.

Broschyr Krogar mot knark i Dalarna Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Krogar mot knark Länk till annan webbplats.

E-utbildning i krogar mot knark, webbplattformen Lärtorget Länk till annan webbplats.
Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla under 2024.

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

Information till föräldrar och andra viktiga vuxna

Alkohol och andra droger kan ge negativa konsekvenser på flera olika sätt, inte minst för unga. Som vuxen är det därför viktigt att sätta tydliga gränser. Full koll finns för att hjälpa och stödja föräldrar och andra viktiga vuxna att säga nej till sin tonåring när det gäller alkohol och andra droger.

På webbplatsen Fullkoll får du svar på det mesta som rör tonåringar, alkohol och andra droger:

Fullkoll Länk till annan webbplats.

Broschyrer till tonårsföräldrar

Här hittar du broschyrer riktade till tonårsföräldrar. Broschyrerna handlar om:

 • alkohol
 • cannabis
 • tobak och nikotik
 • tramadol
 • lustgas

Broschyrerna finns på flera språk: arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, spanska, svenska, tigrinja och turkiska. Broschyren om lustgas finns också på ukrainska.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lustgas-Använder-din-tonåring-lustgas_Ukrainska.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2024-04-29 18.48

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss