Sprida ut aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du vill sprida ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg. Det kostar ingenting att ansöka.

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos den församling som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida ut askan.

Hur ansöker jag om att sprida ut aska?

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan till exempel vara en anhörig, en annan närstående eller ett ombud.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan sprids ut på den plats som du ansöker om.

Skicka med följande dokument i ansökan:

  • Skalenlig karta eller sjökort där du har markerat den plats där du önskar strö ut askan.
  • Medgivande från markägaren, om ansökan gäller spridning på land.
  • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Dödsfallsintyg med släktutredning på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också behöva skicka med:

  • En fullmakt för eventuellt ombud.
  • Annat intyg om dödsfallet (om den avlidna personen saknar svenskt personnummer).

Plats där utströendet ska ske

Tillstånd får meddelas om platsen är lämplig för ändamålet. Spridning kan ske både på mark och över vatten, dock inte på snö eller is. Platsens lämplighet avgör länsstyrelsen i det enskilda fallet.

Platsen bör enligt länsstyrelsens riktlinjer vara minst 600 meter från bebyggelse och inte i anslutning till tomtmark eller en plats där allmänheten uppehåller sig, t.ex. fritidsområde, vandringsled eller allmän badplats. Om askan önskas strös ut i vattnet bör platsen för utströendet vara minst 300 meter från land och inte i anslutning till en plats där allmänheten vistas, såsom allmän badplats, hamn eller farled. Om bebyggelse finns vid stranden eller i området, ska askan strös ut minst 600 meter från denna.

Gravsättning på annan plats än begravningsplats innefattar endast utströende av aska. Det betyder att askan inte får grävas ned i jorden. Det betyder även att s.k. sjösättningsurnor inte får användas vid spridning över vatten. Platsen där askan strös ut får inte heller markeras på något sätt.

Utströende av aska på land får inte ske på en plats där aska tidigare har strötts ut. Det beror på att spridning av aska på samma plats kan göra att en begravningsplats eller släktgrav bildas.

Ansök om att strö ut aska i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att strö ut aska efter avliden.

Länsstyrelsen i Dalarnas län tar emot ansökningar för att strö ut aska i Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län och Gävleborgs län.

Hjälp vid användandet av e-tjänsteröppnas i nytt fönster

Ansök genom att fylla i ansökningsblankett

Ladda ner ansökningsblanketten nedan. Blanketten kan du fylla i digitalt och skicka via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se eller skriva ut och skicka per post.

Ansökan om tillstånd att strö ut aska efter avlidenPDF

Så hanterar vi dina personuppgifteröppnas i nytt fönster

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. Vi utreder ditt ärende.
  3. Vi fattar beslut i ärendet.
  4. Du får beslutet hemskickat.
  5. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt