Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansök om upphävande av strandskydd

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Ansök om upphävande av strandskydd

Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Om vi inte får in alla uppgifter, behöver vi begära in kompletteringar vilket förlänger handläggningstiden.

Du ska skicka med följande filer i formuläret:

  • Översiktskarta
  • Detaljkarta
  • Foton
1. SÖKANDE

Exempel: Utanhed 12:3.

2. BESKRIVNING AV STRANDSKYDDSOMRÅDET
Strandskyddet är vid (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Strandskyddet är vid (obligatoriskt)

Skriv vilka arter som finns. Beskriv naturmiljöerna både i vattenområdet och den omgivande marken. För vattenområdet ska du beskriva bottenförhållanden och strandmiljöerna, till exempel stenigt, dyigt, vilken växtlighet som finns.

För friluftslivet, hur allmänheten använder området, till exempel strövstigar, bärplockning, hundrastning.
3. ÖVRIGA UPPGIFTER

Beskriv med text eller i karta var på din fastighet du behöver ha strandskyddet upphävt. Berätta gärna även vad du planerar att göra för åtgärder.

Skicka med en översiktskarta.

Skicka med en detaljkarta över området där du önskar att strandskyddet ska upphävas är tydligt markerat. På kartan ska det finnas skallinje och norrpil.

Skicka med foton över området och vattendraget/sjön. Foton över vattendraget ska ha en storleksreferens, lämpligen en utfälld tumstock. Detta för att kunna bedöma vattendragets bredd. Fotona ska helst vara tagna under barmarkstid, eller så att vattendragets kanter syns tydligt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss