Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagen?

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena som omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats.

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om dina skyldigheter som verksamhetsutövare och anmälan enligt Sevesolagen.

Verksamhetsutövarens skyldigheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  1. Fyll i formuläret nedan
  2. Klicka på Skicka anmälan längst ner
1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. VerksamhetsansvarigDen e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.

4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Här listas våra senast genomförda Seveso-tillsynsbesök med företagsnamn, kommun och datum. Listan är sorterad på kommun.

Kommun

Företag

Senaste tillsynsbesök

Kravnivå

Avesta

Outokumpu Stainless AB

2023-04-18

Högre

Avesta

Linde Gas AB

2024-03-19

Högre

Avesta

Svevia AB

2019-06-12

Lägre

Avesta

Skanska Asfalt och Betong AB

2018-10-26

Lägre

Borlänge

SSAB EMEA AB

2023-12-19

Högre

Borlänge

AB Borlänge Energi Bäckelundsverket

2023-08-39

Lägre

Borlänge

AB Borlänge Energi Fågelmyraberget

2018-10-15

Lägre

Borlänge

Logs Logistics AB

2024-03-25

Högre

Borlänge

Svevia AB

2019-06-12

Lägre

Falun

EPC Sverige AB

2024-04-10

Lägre

Falun

Falu Rödfärg

2023-05-03

Högre

Falun

Falu Energi och Vatten

2023-02-20

Lägre

Falun

NCC Industry AB

2017-09-13

Lägre

Hedemora

Boliden Mineral AB

2023-12-07

Högre

Leksand

Skanska Asfalt och Betong AB

2018-10-26

Lägre

Leksand

Swerock AB

2017-09-20

Lägre

Ludvika

Hitachi Energy Sweden AB

2023-09-26

Lägre

Malung-Sälen

Maserfrakt AB

2019-10-16

Lägre

Malung-Sälen

Svevia AB

2019-06-12

Lägre

Malung-Sälen

Gudmundssons Kross och Åkeri AB

2019-10-16

Lägre

Smedjebacken

Ovako Bar

2023-05-23

Högre

Smedjebacken

Swerock AB

2017-09-20

LägreKontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss