Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kartor över förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du får mer information om förorenade områden i länet.

Karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden. Kartinformationen hämtas ur den nationella databasen EBH-stödet. 

Begär utdrag från kartan

Om du vill få ut information om specifika objekt i kartan eller specifika fastigheter kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • fastighetsbeteckning eller ID-nummer
  • kommun.

Observera att det endast är möjligt att få utdrag från kommuner i det egna länet.

Utdrag ur EBH-kartan kan begäras via dalarna@lansstyrelsen.se


Ett område som lagts in i databasen EBH-stödet kallas för ett objekt och tilldelas ett unikt, sexsiffrigt ID-nummer.

Områdena är identifierade och klassificerade av länsstyrelserna med hjälp av MIFO-metodiken, Metodik för Inventering av Förorenade Områden.

Ett förorenat område kan bestå av:

  • mark
  • grundvatten
  • ytvatten
  • sediment
  • byggnader.

Objekten är varierande till sin karaktär, vad gäller:

  • storlek på verksamheten
  • storlek på det geografiska område som ingår i objektet
  • risk för förorening.

Att en fastighet är registrerad i databasen behöver inte betyda att den är förorenad. Att en fastighet saknas i EBH-stödet betyder inte att området inte kan vara förorenat.

Ny information tillkommer efter hand och databasen uppdateras löpande. Syftet med registret är framförallt att den ska vara ett stöd för miljömyndigheterna att prioritera inom arbetet med förorenade områden. Det kan även utgöra underlag för arbete med tillsynsärenden och fysisk planering.

Information om förorenade områden från andra aktörer

Det är fler än Länsstyrelsen som har information om förorenade områden. Kontakta i första hand den som är tillsynsmyndighet för området för att få mer information, vilket ofta är kommunen. Om kommunen inte är tillsynsmyndighet kan de oftast hänvisa dig rätt.

Även andra myndigheter kan ha information om förorenade områden, till exempel:

Försvarsmakten Länk till annan webbplats.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Tänk på att ett område kan vara förorenat även om myndigheterna saknar uppgifter om området.

WMS-tjänster och nedladdningsbara geodata

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas geodatakatalog.

Kartor över miljöfarlig verksamhet

Se vilka miljöfarliga verksamheter som är tillståndståndspliktiga via karta och få mer information om verksamheterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss