Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förvaltningsplan för klövvilt i Dalarnas län

Syftet med denna förvaltningsplan är att vara vägledande för den regionala förvaltningen av klövviltarterna älg, kronhjort och vildsvin. De tillhör alla landets naturliga fauna och ska bevaras långsiktigt samtidigt som de ska förvaltas med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Klövviltförvaltningen ska vara adaptiv och ekosystembaserad när det gäller älg och kronvilt, vilket, bland annat, innebär att förvaltningen ska sätta kvalitativa och kvantitativa mål för dessa viltstammar utifrån skadenivåer i jord- och skogsbruk och med hänsyn till rovdjurens påverkan. Målen uppnås via den årliga planerade avskjutningen. För vildsvin vilar ansvaret för förvaltningsåtgärderna idag på de lokala markägarna och jägarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_12&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss