Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

  • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
  • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • kalka försurade vattendrag
  • ge bidrag
  • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
  • återintroduktion av arter som försvunnit
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

När kan bidraget sökas?

Bidraget kan sökas löpande. För mer information om vad en ansökan ska innehålla, hör av dig till vattenrestaurering.dalarna@lansstyrelsen.se

LOVA-bidrag, Lokala vattenvårdsbidrag

Restaurering av sjöar och vattendrag

Utplanteringstillstånd för fisk, kräftor och musslor          

Det krävs alltid tillstånd för utplantering eller flyttning av fisk, kräftor eller musslor. Hämta alltid nya blanketter före en ansökan eftersom blanketter av olika skäl kan ändras.

Ansökan kan ske under hela året, men ansök i god tid. Speciellt under våren/försommaren kan handläggningstiderna bli flera månader.

Ansökan måste vara underskriven. Den kan skickas som vanlig post, fax, med e-post som underskriven skannad ansökan (lämpligen som så kallad pdf-fil) eller lämnas i Länsstyrelsens reception.

Tänk på att muntliga tillstånd inte gäller!           

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss