Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Ansökan om förordnande som fisketillsynsperson

Ansökan ska göras av dig som vill få eller förnya ett förordnade som fisketillsynsperson. Du skickar din ansökan till Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd. Ansökan sker via blankett.

Gör så här

  1. Kontakta oss, så skickar vi blanketten Ansökan om fisketillsynsförordnande.
    Se kontaktuppgifter nedan.
  2. Fyll i blanketten.
  3. Skriv under och skicka blanketten via e-post eller post till

E-post till: dalarna@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Enheten för vatten
Åsgatan 38
791 84 Falun

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss