Landshövdingens agenda

Sten Nordin

Här följer ett urval av händelser från vikarierande landshövding Helena Morgonskölds agenda.

Vecka 8
Måndag 22 februari: Leder möte med ledningsgruppen.
Tisdag 23 februari: Deltar i MSB: samverkanskonferens med myndighetschefer.
Onsdag 24 februari: Deltar i möte med näringsdepartementet angående jakttider.
Fredag 26 februari: Deltar i landshövdingemöte.

Vecka 9
Måndag 1 mars: Leder möte med Länsstyrelsen Blekinges Insynsråd.
Tisdag 2 mars: Interna föredragningar

Vecka 10
Måndag 8 mars: Leder möte med ledningsgruppen.
Torsdag 11 mars: Deltar i landshövdingemöte.

Kontakt