Landshövdingens agenda

Sten Nordin

Här följer ett urval av händelser från vikarierande landshövding Helena Morgonskölds agenda.

Vecka 9
Måndag 1 mars: Leder möte med Länsstyrelsen Blekinges Insynsråd.
Tisdag 2 mars: Interna föredragningar

Vecka 10
Måndag 8 mars: Leder möte med ledningsgruppen.
Torsdag 11 mars: Deltar i MSB: samverkanskonferens med myndighetschefer. Deltar i landshövdingemöte.

Vecka 11
Onsdag 17 mars: Leder personalinformationsmöte. Interna föredragningar.

Kontakt