Landshövdingens agenda

Sten Nordin

Här följer ett urval av händelser från vikarierande landshövding Helena Morgonskölds agenda.

Vecka 19
Tisdag 11 maj: Interna föredragningar.
Onsdag 12 maj: Deltar i möte på ledningsnivå om svensk viltförvaltning.

Vecka 20
Måndag 17 maj: Möte med MSB:s vikarierande generaldirektör. Camilla Asp.
Tisdag 18 maj: Hälsar välkommen till utbildning om rasism i arbetslivet.
Onsdag 19 maj: Deltar i möte tillsammans med länsledningen i Kronoberg och Skåne angående remissarbete om civilt försvar.
Torsdag 20 maj: Deltar i extrainsatt landshövdingemöte angående Framtidens länsstyrelser.
Fredag 21 maj: Deltar i Landshövdingestafetten och går sträckan Kristianopel-Bröms.
Läs mer.

Vecka 21
Tisdag 25 maj: leder intern redovisning av tertial 1.
Onsdag 26 maj. Interna föredragningar.
Torsdag 27 maj: Deltar i gemensam myndighetsdialog mellan länsstyrelserna och civilminister Lena Micko.
Fredag: 28 maj: Deltar i landshövdingemöte.

Kontakt