Landshövdingens agenda

Sten Nordin

Här följer ett urval av händelser från landshövding Ulrica Messings agenda.

Vecka 4
Måndag 23 januari: Ledarutbildning med länsstyrelsens chefsgrupp, länsstyrelsen.
Tisdag 24 januari: Deltar på Marinstridsdagarna, Brinova Arena Karlskrona.
Onsdag 25 januari: Deltar på möte med Regionala rådet. Middag på residenset med Stjärnfestens pristagare.
Fredag 26 januari: Deltar i kompetensutveckling kring ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato, digitalt möte.

Vecka 5
Måndag 30 januari: Lyssnar på Pär Johanssons föreläsning, Karlshamns stadsteater.
Tisdag 31 januari: Interna föredragningar. Inledningstalar vid Jämställdhetsnätverket Blekinges möte, länsstyrelsen. Möte med Emma Svahn Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Karlskrona kommun.
Torsdag 2 februari: Möte med Fredrik Edvardsson, chef för Marinbasen. Samtal med representanter från BTH och Boverket kring fortbildning för planerare.
Fredag 3 januari: Möte med Swedish Pelagic Federation PO, länsstyrelsen.

Vecka 6
Måndag 6 februari: Leder möte med länsstyrelsens ledningsgrupp. Besök av Rumäniens ambassadör Daniel Ionita, residenset.
Tisdag 7 februari: Leder personalmöte.
Onsdag 8 februari: Styrelsemöte SOS Alarm, Stockholm.
Torsdag 9 februari: Deltar i landshövdingemöte, Finansdepartementet. Deltar i avtackning av landshövdingarna Maria Larsson och Peter Sandwall, Stockholm.
Fredag 10 januari: Deltar digitalt i 112-dagen 2023 ”Framtidens larmkedja- från samverkan till samordning i beredskapstid”.


Kontakt