Landshövdingens agenda

Sten Nordin

Här följer ett urval av händelser från landshövding Ulrica Messings agenda.

Vecka 21
Måndag 23 maj: Hälsar nyanställda välkomna på introduktionsutbildning. Interna föredragningar.
Tisdag 24 maj: Deltar i minnesceremoni och kransnedläggning vid Amiralitetskyrkan i samband med internationell ubåtskonferens i Karlskrona. Vårmiddag på residenset.
Ons 25: Deltar i MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer med anledning av den säkerhetspolitiska situationen.

Vecka 22
Måndag 30 maj: Leder möte med länsstyrelsens ledningsgrupp.
Tisdag 31 maj: Inledningstalar och deltar på Klimatsamtal, Dockside. Leder styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge. 
Onsdag 1 juni: Styrelsemöte Arbetsförmedlingen. Är värd när Business Swedens vd Jan Larsson och Sverigechef Cherif Sayed besöker SAAB Kockums, NKT och Roxtec. Middag på kvällen på residenset med anledning av Business Swedens besök.
Torsdag 2 juni: Leder runda bordssamtal om sysselsättning för ungdomar och nyanlända, länsstyrelsen.


Kontakt