Verksamhet med djur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet.

Hundar, katter, hästar

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen om du vill

  • ha många sällskapsdjur eller hästar
  • föda upp hund och katt eller hästar
  • sälja, hyra ut (upplåta), förvara eller utfodra sällskapsdjur eller hästar
  • föda upp pälsdjur

Du måste alltid ha tillstånd för att föda upp djur som ska säljas som foderdjur.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om när du behöver tillstånd:

Tillstånd - Hund och kattlänk till annan webbplats

Tillstånd - Hästlänk till annan webbplats

Tillstånd - Andra sällskapsdjur än hund och kattlänk till annan webbplats

Definition av yrkesmässig verksamhetlänk till annan webbplats

För att få tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med verksamheten. Du ska också ha bra utrymmen att ha verksamheten i. Byggnaderna måste vara färdigbyggda innan du kan få tillstånd. Tänk på att du kan behöva förpröva byggnaderna.

För att få starta hunddagis behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Om hunddagiset ska ligga i ett tätbebyggt område kan det också vara bra att ta kontakt med kommunen, med tanke på störningsrisk för grannar och så vidare.

För att starta hunddagis krävs utbildning om hundar eller motsvarande erfarenhet. Det finns listat vad utbildningen ska innehålla, men det finns inte någon lista över godkända utbildningar.

Läs mer om hunddagis på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om tillstånd enligt djurskyddslagen

Gör din ansökan om tillstånd enligt djurskyddslagen i vår e-tjänst.

Pappersblanketter för ansökan, Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Skicka in din ansökan via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller till postadress
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Kaniner, fiskar, ormar och zoobutiker

För andra sällskapsdjur än hund och katt (till exempel kaniner, fiskar eller ormar) behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring. Du behöver tillstånd om det är en större verksamhet, alltså om det gäller:

  • upplåtande och förvaring eller utfodring av sex eller fler kaniner eller illrar per år,
  • upplåtande och förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar i verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

Även om du inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen kan du behöva tillstånd från din kommun Det gäller till exempel om du vill ha orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Tillstånd enligt artskyddsförordningen

Du kan också behöva tillstånd enligt artskyddsförordningen. Säljer du B-listade djur behöver du också söka tillstånd enligt Artskyddsförordningen 26§.

Ansök om tillstånd enligt artskyddsförordningen

Gör din ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Vid frågor om verksamhet med djur får du gärna kontakta oss via e‑post vastragotaland@lansstyrelsen.se eller telefon 010‑224 40 00

Kontakt