Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Transport av djur

När du transporterar levande djur ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande. Länsstyrelsen kontrollerar transporter av djur, allt från transport av sällskaps­djur i bil till större slakttransporter. Vi besiktigar även fordon som ska transportera djur.

Länsstyrelsen kan kontrollera din djurtransport när du exempelvis transporterar lantbruksdjur till slakteri, hästar till tävling, katten till kattvakten eller hunden till skogen för en långpromenad. Länsstyrelsen kontrollerar också att de transportörer som behöver det har transportörtillstånd och kompetensbevis och att handlingarna följer med transporten.

Besikta djurtransporter

Du som transporterar djur inom din ekonomiska verksamhet ska besiktiga ditt fordon hos Länsstyrelsen. I vissa fall kan även du som transporterar djur privat behöva besiktiga ditt fordon. Information om vad som är en ekonomisk verksamhet finns hos Skatteverket.

Ekonomisk verksamhet, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vid en besiktning kontrollerar Länsstyrelsen bland annat att

 • inga skaderisker finns
 • transporten är hållbar och anpassad för det djurslag som ska transporteras
 • ventilationen är tillräcklig.

Inför besiktningen

Inför besiktningen är det bra att kontrollera att det i fordonet finns:

 • En lämplig brandsläckare.
 • En termometer i det utrymme som djuret befinner sig i.
 • Fläktar eller annat system som garanterar tillräcklig ventilation.
 • Skyltning fram och bak där det på engelska eller svenska framgår i text att det finns levande djur på bilen. Det finns inget krav på vilken färg skylten ska ha men texten ska vara lätt och tydlig att urskilja från avstånd.
 • Uppbindningsanordningar som är i bra skick och inte utgörs av karbinhakar som är möjliga för djuren att komma åt.
 • Att golvet är i bra skick, halkskyddat, utan håligheter och att rampens lutning inte överstiger 20 grader. Höga ramper ska vara försedda med tvärgående ribbor och sidoskydd.
 • Verktyg som gör det möjligt att lösgöra djur vid en olycka. Exempel på detta är kniv eller bultsax för att lösgöra djur.
 • Burar som är väl förankrade i fordonet (om djuren ska transporteras i bur). De ska även vara försedda med mjukt underlag för sällskapsdjur.
 • Tillräcklig fungerande belysning för att kontrollera djur på transporten.
 • Möjlighet att täcka igen eventuella spolhål i golvet på transporten vid transport av djur för att inte utgöra en skade-/smittorisk.
 • Möjlighet att utfodra och vattna djuren, vid långa transporter.

Färgen på utsidan av taket kan vara avgörande för om fordonet kan godkännas för långa transporter (över åtta timmar). För att fordonet ska godkännas för transport över åtta timmar ska taket ha en ljus färg på utsidan, exempelvis vit, ljusgrå eller beige.

Se till att ha en beredskapsplan

En beredskapsplan är ett papper där det står var allt finns vid en olycka och hur djuren då ska hanteras. Syftet med beredskapsplanen är att det ska finnas information för bland annat räddningspersonal vid en olycka om hur de lättast hanterar djuren samt var saker som kan behövas finns i fordonet. Många väljer att sätta beredskapsplanen synligt i fordonet. Om den sätts upp är det bra om den är inplastad. Telefonnummer till bärgare och räddningspersonal utomlands är bra att ha med i planen för egen del.

Var ute i god tid

Boka tid för besiktning av din djurtransport i god tid. När Länsstyrelsen har besiktigat transporten får du besiktningsunderlag och intyg som ska skickas till Jordbruksverket som har ytterligare handläggningstid. Under sommaren är det extra svårt för Länsstyrelsen att besiktiga djurtransporter med kort varsel.

Djurtransportörer – Kompetensbevis (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Ansökan transportörstillstånd – Djur i ekonomisk verksamhet (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Du som ska tävla utomlands med häst

Du behöver vara ute i god tid för att boka in besiktning av din transport. Vad som räknas som transporter i samband med ekonomisk verksamhet kan variera mellan olika länder. Det innebär att en transport som räknas som att den sker i samband med ekonomisk verksamhet i Sverige inte automatiskt gör det i andra länder och tvärtom. Om du ska transportera djur utomlands är det därför mycket viktigt att du i god tid tar reda på vad som gäller i de länder som du ska passera och i det land som du ska åka till.

Avgifter för besiktning

Vi tar ut en avgift för att göra en besiktning:

 • För behållare som kan flyttas mellan olika fordon är avgiften 1000 kronor.
 • För lätt lastbil, personbil och släpfordon, avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, är avgiften 1500 kronor.
 • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3000 kronor.

Regler för transportörer och transport av olika djur

Hos Jordbruksverket hittar du information om vilka regler som gäller för transportörer och transporter av olika djurarter:

Djurtransportörer, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Lantbruksdjur och hästar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hundar, katter och smådjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Övriga djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss