Vilda pollinatörer

Många av de vilda pollinatörerna har idag problem. Omkring en tredjedel av Sveriges cirka 300 arter vilda bin är rödlistade.

Även andra artgrupper som flugor och fjärilar är viktiga pollinatörer. Deras tjänster är nödvändiga både för att få en bra skörd av odlade grödor och för frösättningen hos många vilda växter.

Arbete för bättre livsmiljöer

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna för vilda pollinatörer i länet. Målsättningen med arbetet är att skapa fler blomrika marker så att pollinatörerna kan få mat. Vi vill också skapa mer öppna sandytor, solig död ved och soliga stenmurar så att de kan bygga bo. Arbetet kommer att rikta sig både till kommuner, lantbrukare, föreningar och allmänhet.

Vildbin i Västra GötalandPDF

Stöd till pollinatörsprojekt

Under 2020 finns det möjlighet för kommuner att söka speciella LONA-medel för pollinatörsprojekt.

Lokala naturvårdssatsningen LONA

Bråt-projektet i Boråstrakten

Naturvårdsverket har pekat ut 14 områden i Sverige där det finns extra många hotade pollinatörer. Skjutfältet Bråt/Osdal i Borås är ett av dem. Därför kommer Länsstyrelsen att arbeta intensivare med att skapa blomrika marker och öppen sand i skjutfältsområdet, men även på andra platser i närheten.

Bor eller verkar du i någon av de rosa värdekärnorna på kartan?PDF Och är intresserad av att göra åtgärder för pollinatörer? Hör gärna av dig till Marina Bengtsson via e-post marina.bengtsson@lansstyrelsen.se.

Kontakt