Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Tillsynsmän i Västra Götaland

Är du intresserad av att göra en fiskevårdande insats och arbeta som tillsynsman? Kontakta Therese Jansson på Länsstyrelsens fiskenhet på therese.jansson@lansstyrelsen.se, för mer information om utbildning och arbetsuppgifter. Det finns cirka 850 tillsynsmän i länet.

Ansökan om förordnande för fisketillsyn (pdf-fil) Pdf, 334.1 kB.

Tjänstetecken

Tjänstetecknet för en fisketillsynsman består av ett emblem och en funktionsbeteckning som du får kostnadsfritt av Länsstyrelsen. Förlorar du ditt tjänstetecken ska du omedelbart anmäla det till oss. När ett förordnande upphör att gälla och inte ska förlängas, ska tjänstetecknen skickas tillbaka till den länsstyrelse som utfärdat förordnandet. 

Vänern och Vättern

Ansvaret för tillsynen i Vänern är delat mellan Kustbevakningen och länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Värmland utför själva fisketillsynen medan Länsstyrelsen i Västra Götaland har förordnade tillsynsmän, som tillsammans med myndigheten utför tillsynen. Kustbevakningens station är belägen i Vänersborg och de har tillgång till både mindre och större fartyg.

För Vänern finns en gemensam översiktlig tillsynsplan framtagen av de båda länsstyrelserna under 2006. Planen beskriver Vänerns vattenområde, omfattning av fisket, inriktning på verksamheten samt en generell policy för operativ tillsyn. Planen beskriver också samarbetet mellan de två ansvariga länen samt respektive läns tillsynsorganisation.

Tillsynen i Vättern bedrivs av två fisketillsyningsmän förordnade av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss