17 apr maj klocka 09.00 - 16.00

Samtal om våld - utbildning i att möta våldsutövare

En man med knuten näve sedd bakifrån. Bilden ska illustrera en våldsutövare.

Illustration: Danny Eriksson

Länsstyrelsen Västra Götaland erbjuder utbildningen "Samtal om våld" - en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.

Samtal om våld är en behandlingsstruktur i moduler för behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling.

Behandlingen bygger på behandlingsprinciperna Alternativ till våld (ATV) med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi. Modulerna har anpassats till socialtjänstens och ideella organisationers uppdrag att erbjuda insatser till våldsutövare med syfte att få stopp på våld i familjen.

Om utbildaren Dan Rosenqvist

Utbildaren Dan Rosenqvist är legitimerad psykolog och KBT-terapeut samt utbildad i EMDR, compassionfokuserad och affektfokuserad psykodynamisk terapi. Han har ett särskilt intresse för motiverande samtal, mindfulnessbaserade terapiformer och schematerapi.

Tidigare har han arbetat som behandlare på behandlingshem för personer med kemiskt beroende. Han har även arbetat med psykisk ohälsa hos ungdomar och psykosomatik hos vuxna. Dan är medförfattare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” av Liria Ortiz (Gothia, 2013).

Syfte

Syftet med utbildningen är att du som behandlare ska lära dig en upparbetad och utvärderad behandlingsstruktur i mötet med våldsutövare. Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Metodstöd och utbildningsintyg

Förutom utbildningen får kursdeltagarna ett omfattande metodstöd som innehåller ett stort antal bedömningsformulär, arbetsmaterial och skattningar. Behandlingsstrukturen är att likna vid ”en välfylld verktygslåda” som kan anpassas till den enskilda klienten.

Efter utbildningen får deltagarna ett intyg, förutsatt att man haft hundra procents närvaro.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalands län som arbetar i kommunal socialtjänst och idéburen sektor och möter våldsutövare för förändrande samtal.

Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen. Anmälningar från kommuner som inte deltagit i utbildningen tidigare har förtur.

Krav för att få delta

När du anmäler dig ska du uppge att din chef godkänt att du deltar i utbildningen och att det i tjänsten ingår att möta våldsutövare i samtal. Chef eller arbetsledare kommer också att bjudas in till en separat informationsmöte digitalt.

Tid och plats

Utbildningen omfattar fem heldagar, 17-19 april samt 16-17 maj 2024, klockan 9-16. Du behöver kunna delta vid samtliga utbildningsdagar.

Från klockan 08.30 finns kaffe/te, smörgås och registrering.

Utbildningen hålls på United Spaces, Göteborg.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast 25 mars. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen.

Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 200 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med kontaktperson på Länsstyrelsen.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan senast 29 februari. Därefter lämnas besked om du har fått en plats. Antalet platser är begränsat till 26 personer och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.

OBS! Om ni är två från samma arbetsplats behöver ni göra varsin anmälan.

Var:
United Spaces, Göteborg
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 200 kronor.
Sista anmälningsdag:
29 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 februari klockan 23.59.

Kontakt

Kajsa Bogren, Länsstyrelsen
kajsa.bogren@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss