Aktuell information om coronaviruset

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.

KALENDER

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden januari - mars. Ansökningsperioden är 3 maj - 30 juni.

Djur

Betesförmedling

Har du djur som behöver tillgång till bete? Eller har du kanske mark som skulle må bra av att betas? Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta b

Regionala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 ökar i Västra Götaland. Därför har smittskyddsläkare infört regionala rekommendationer.

Om oss

Fågelinfluensa konstaterad i länet

Fågelinfluensa finns konstaterad bland såväl vildfågel som i hobbybesättningar i länet. Läs mer om hur du kan skydda tamfåglar och rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda fåglar.

Äppelblom mot blå himmel.

Bo och leva

Inför sommarens aktiviteter och firande – det här gäller enligt covid-19-lagen

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pandemin.

En person sitter vid ett bord och arbetar på en bärbar dator.

Bo och leva

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperiod öppnar 29 mars.

NYHETER

 • 2021-05-12

  Vi rustar naturen inför ditt besök

  Allt fler har hittat ut i naturen under pandemin. Och vi tror och hoppas att många har fått mersmak för fina naturupplevelser. Det senaste året har många insatser gjorts för att underlätta för friluftslivet runt om i länet.
 • 2021-05-12

  Ny skrift lyfter fram arbetet med vårt kulturarv

  Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det ar...
 • 2021-05-11

  Länsstyrelserna lanserar webbplats om mänskliga rättigheter

  Arbetar du i offentlig sektor och vill lära dig mer om mänskliga rättigheter? Länsstyrelserna lanserar en MR-webb som ett ...
 • 2021-05-10

  Alkonblåvinge – en hotad dagfjäril i vårt län

  De senaste åren har det uppmärksammats att antalet insekter minskar, inte minst våra pollinatörer. Det gäller även våra da...