Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

Om bidraget

Bidragets storlek

Länets viltförvaltningsdelegation har fattat beslut om att bidragets storlek ska vara 5 kr per meter rovdjursavvisande stängsel. Skicka in din ansökan senast den 31 oktober. Bidrag betalas ut i mån av medel.

Villkor för bidraget

Du ska I samband med ansökan måste du intyga att röjning under stängslet har utförts under innevarande betessäsong, i syfte att underhålla stängslets rovdjursavvisande funktion.

För att kunna få bidrag behöver stängslen vara i fullgott skick som rovdjursavvisande. För att kontrollera detta kommer Länsstyrelsen att utföra slumpvisa besiktningar av stängsel. Du får inte ha tagit emot mer än 20 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren (inklusive nuvarande år) för att kunna få bidrag.

Bidrag kan lämnas för röjning maximalt en gång per år och stängsel.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel.

Uppgifter om dig som söker

Diarienummer eller journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här.
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år) * (obligatorisk)
Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara särskilt stöd efter torkan 2018 eller ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, till exempel inköp av extra foder eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år)


Om du har fått bidrag, ange summan du fått i bidrag för varje år.
Observera att du inte får ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd.


Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år? * (obligatorisk)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år?


Om du har fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, ange summa och år:


Är stängslet/stängslen äldre än fem år?  * (obligatorisk)
Är stängslet/stängslen äldre än fem år?


Jag intygar att  * (obligatorisk)
Jag intygar attKontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss