Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronhjortsjakt

Kronhjortsjakt ska i huvudsak ske inom kronhjorts­skötsel­områden där markägare och jägare själva får ett direkt­inflytande och ett ansvar för förvaltningen. Anslutning till ett kronhjorts­skötsel­område är frivilligt. Det är en fördel om kronhjorts­skötsel­området sammanfaller med älgskötsel­området. På mark som inte registreras som kronhjorts­skötsel­område får årskalv fällas under ordinarie jakttid.

Ansökan om ändringar och bildande av kronhjortsskötselområde

Registrering av nytt kronhjortsskötselområde söks hos länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår. Ändring av ett område söks under samma tid. Ansökan är avgiftsfri.

Skötsel av kronhjortsstammen

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Västmanlands län.

Riktlinjer för skötsel av kronhjortstammen Pdf, 381.9 kB.

Jakttid

Inom kronhjortsskötselområde

  • Jakttiden är 16 augusti–28 (29) februari.
  • Under perioden 16 augusti–30 september och 1–28 (29) februari får jakten endast ske som smyg- eller vaktjakt.
  • Under tiden den 16 augusti fram till 7 oktober och 1–28 (29) februari får jakten enbart avse hind och kalv.
  • Hund får användas mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Utanför kronhjortsskötselområde

  • Endast årskalv får jagas.
  • Jakttid under hösten är 16 augusti - 31 januari, varav fram till 30 september enbart som smyg- eller vaktjakt.
  • Hund får användas i jakt som sker mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Kronhjort får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Det här gäller både inom som utanför kronhjortsskötselområde.

Rapportera jaktresultat

Kronhjortsskötselområden ska rapportera jaktresultat till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut, även om inte något djur har fällts.

Även djur som fälls på oregistrerad mark ska anmälas till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens slut.

Skyddsjakt på eget initiativ

Från och med den 1 januari 2018 får jakträttshavaren bedriva viss skyddsjakt utanför den ordinarie jakttiden om det behövs för att förebygga skada under perioden 1 juli - 15 april på:

  • årskalv av kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda
  • årskalv av kronhjort får jagas om kronhjort orsakar stamskada på barrträd
  • Enligt jaktförordningen 5 a § ska kronhjortar som fälls inrapporteras till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens utgång.

Kontakt

Viltförvaltning

Avdelningen för naturvård

Telefon 010-224 90 00 (växel)