Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

I Västernorrlands län har vi följande regionala samverkansgrupper:

 • Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor med företrädare för några av de viktigaste aktörerna, bland andra länsstyrelsen, länets kommuner, räddningstjänst, polis och region Västernorrland.

 • Krisberedskapssamverkan med representanter från polisen, kommunerna, region Västernorrland, försvarsmakten, trafikverket och länsstyrelsen.

 • Blåljussamverkan med representanter från polisen, region Västernorrland, räddningstjänsten, SOS Alarm och länsstyrelsen.

 • Övnings- och utbildningsgruppen med representanter från polisen, kommunerna, region Västernorrland, räddningstjänsten och länsstyrelsen.

 • Krisinformatörsnätverket med representanter från polisen, kommunerna, region Västernorrland, trafikverket, Sveriges radio, svenska kyrkan, migrationsverket och länsstyrelsen.

 • Nordsam för samverkan mellan de sex nordligaste länsstyrelsernas krisberedskapsfunktioner.

 • Älvsamordningsgrupper, länsöverskridande och privat-offentlig samverkan kring beredskap för dammbrott, höga flöden och översvämningar i Ångermanälven, Indalsälven och Ljungan.

I följande publikationer beskrivs hur länet arbetar med samverkan före, under och efter en kris.

Samverkan i Västernorrlands län - kriser och olyckor

Regional samordning i Västernorrland

Kontakt

Jonna Toivonen

Beredskapshandläggare

Jenny Persson

Beredskapshandläggare

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör