Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar finns en beredskap för olika situationer. Här finns information om hur kärnenergiberedskapen fungerar i ditt län.

Länsstyrelsen har beredskap för att kunna hantera en kärnteknisk olycka. Vår viktigaste uppgift är att minimera skador för människor, djur och miljö. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid hot om utsläpp från en kärnteknisk anläggning ansvarar vi för räddningstjänsten. I vårt ansvar ingår också information till allmänheten, sanering och strålningsmätning.

Beredskap vid olycka på kärnkraftverken

Länsstyrelsen har ansvar för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Det vilar också ett ansvar på dig att vara införstådd med vad som gäller vid en olycka. Det gäller både dig som bor eller vistas nära ett kärnkraftverk eller som bor i en annan del av Sverige.

I Sverige finns tre kärnkraftverk. Ringhals som ligger strax norr om Varberg i Hallands län, Oskarshamn som ligger i Kalmar län och Forsmark som ligger cirka tio mil nordost om Uppsala i Uppsala län.

För dig som bor i Västernorrlands län är det också bra att känna till att det finns kärnkraftverk i Finland på närmare avstånd än flera av de svenska kärnkraftverken. Avstånden från de olika kärnkraftverken till Västernorrlands län är:

  • Forsmark 200 kilometer
  • Olkiluoto (Finland) 230 kilometer
  • Lovisa (Finland) 500 kilometer
  • Oskarshamn 520 kilometer
  • Ringhals 580 kilometer.

Så här blir du varnad

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir du varnad genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Strålning vid en kärnkraftsolycka

Kärnkraftverken är byggda med system för att skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå leder till utsläpp av radioaktiva ämnen, riskerar människor att utsättas för strålning. Möjliga stråldoser vid en olycka beror på utsläppets omfattning och förlopp tillsammans med det väder som råder och vilka skyddsåtgärder som hinner genomföras.

Du kan utsättas för strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken. Du kan också utsättas för strålning genom att få radioaktiva ämnen i dig. Det kan ske genom inandning, livsmedel eller att du får i dig radioaktiva ämnen som hamnat på kroppen och kläderna.

Om strålning, Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Så här skyddar du dig

Det finns olika sätt att skydda sig från radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka. Vilket eller vilka sätt som passar bäst beror på situationen på kärnkraftverket, vädret och hur det ser ut i samhället. Länsstyrelsen beslutar och informerar om vilka åtgärder som ger bäst skydd utifrån situationen. Följ därför uppmaningar från Länsstyrelsen i första hand genom Sveriges Radio P4.

Ta bara jodtabletter på uppmaning av länsstyrelsen. Jodtabletter är framför allt för dig som befinner dig inom några mils avstånd från ett kärnkraft när en olycka skulle ske.

Stanna inomhus

Bostadshus ger skydd mot radioaktiva ämnen efter ett utsläpp från en kärnkraftsolycka. Bäst skydd har du där väggar och tak är som tjockast. Se till att du stänger dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation. På det sättet minskar du risken att luftburna radioaktiva ämnen tränger in i bostaden.

Uppmaningen att stanna inomhus gäller även djur och husdjur. Stäng om möjligt dörrar och fönster till djurstallar och lador med foder. Skydda foder och vatten från att blandas med radioaktiva ämnen genom att täcka över.

Om du måste gå ut är det bra att ha skydd för mun och näsa samt klädesplagg som täcker huden. Det underlättar om kläderna är lätta att rengöra såsom regnkläder som lätt kan spolas av. Undvik att ta in utomhuskläderna i bostaden för att minska risken att sprida radioaktiva ämnen. Tvätta dig när du kommer in.

Fortsätt att lyssna på Sveriges Radio P4 för löpande information. Länsstyrelsen meddelar när faran är över eller om du ska vidta någon annan åtgärd för att skydda dig.

Rekommendationer om att avstå från vissa livsmedel

Radioaktiva partiklar kan färdas mycket långt och falla ner på områden utanför beredskaps- och planeringszonerna. Myndigheterna kan rekommendera att du inte ska äta eller dricka vissa livsmedel. Syftet är att undvika att du ska få i dig radioaktiva ämnen.

Livsmedelsverket arbetar för säker mat och dricksvatten. Vid en olycka på kärnkraftverket bedömer Livsmedelsverket konsekvenserna för livsmedelsförsörjningen och ger underlag och stöd till länsstyrelserna och kommunerna i deras hantering och kontroll av livsmedel.

Så påverkas livsmedel av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Vi har samlat några vanliga frågor och svar kring radioaktiva ämnen och strålning.

Utsläpp av radioaktiva ämnen i luften sprids med vinden. Därför finns det risk att människor och djur andas in radioaktiva ämnen. Utsläppta radioaktiva ämnen landar så småningom på marken och i vattnet, och kan därmed smutsa ner saker vi äter eller dricker.

Radioaktiva ämnen kan hamna på kläderna eller huden. Och på så vis kan det föras vidare genom kontakt med den radioaktivt nedsmutsade huden eller kläderna.

  • Strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken (extern bestrålning).
  • Strålning från radioaktiva ämnen som kommit in i kroppen med andningsluft eller mat (intern bestrålning).

Analyser av tänkbara svenska kärnkraftsolyckor visar att allmänheten runt kärnkraftverket som mest skulle kunna få stråldoser som motsvarar några röntgenundersökningar under förutsättningen att tekniken som begränsar utsläpp fungerar.

Radioaktiva ämnen kan skada kroppen genom den strålning som sänds ut. Strålningen påverkar kroppens celler så att de skadas eller dör. Cellerna kan repareras och då läks skadorna, men om strålningen är mycket kraftig hinner kroppen inte reparera cellerna. Om många celler skadas kan hela organ sluta att fungera. Det är livshotande. Celler kan också repareras fel och så småningom bilda en tumör.

Mycket strålning på kort tid orsakar omedelbara skador på främst benmärg samt mag- och tarmslemhinnor. Skadorna kan visa sig redan inom ett par timmar. Bland annat minskar benmärgens produktion av blodkroppar, som utgör kroppens försvar mot infektioner. En strålskadad person blir därför mycket infektionskänslig. Med god medicinsk vård kan en bestrålad person överleva även höga stråldoser.

Låga stråldoser kan orsaka sena skador som cancer och ärftliga skador. Skadorna kan visa sig först många år efter bestrålningen. Forskarna har hittills inte hittat belägg för att strålningen orsakar ärftliga skador hos människor. Däremot har sådana skador upptäckts bland djur och därför antar forskarna att även människor kan drabbas.

Länsstyrelsen - en statlig räddningstjänst

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Det kallas statlig räddningstjänst. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för sanering av miljön efter en kärnteknisk olycka. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att möjliggöra att mark och vatten som förorenats åter kan användas.

Länsstyrelsen Västernorrland utövar geografiskt områdesansvar för Västernorrlands län. Områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen under en kris samordnar verksamheten mellan kommuner, regionen, regionala myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer. Samordning av information till allmänheten är också en del av det geografiska områdesansvaret.

Kontakt

Samhällsskydd och beredskap

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss