Konsekvensbaserade vädervarningar

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, finns vädervarningar från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Lokala och regionala konsekvenser av ett väder tydliggörs via varningarna. SMHI kan ta hjälp av länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län.

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

Regionalt anpassade varningar

I det konsekvensbaserade varningssystemet utgår SMHI från regionalt anpassade värden. De bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område. Genom att värdena skiljer sig mellan olika delar av landet, ska en varning för snö upplevas lika relevant oavsett om man befinner sig i Skåne eller i Norrbotten.

Vädervarningarna tar också hänsyn till riskfaktorer som när på dygnet eller året en väderhändelse inträffar. Eller hur effekterna av en tidigare väderhändelse kan påverka konsekvenserna av ett nytt oväder.

Varningsnivåer: gul, orange, röd

Varningsnivåerna heter gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

Symbolerna för vädervarningar. Gul-, orange- och röd varningsnivå. Symboler från Smhi.

Symbolerna för vädervarningar: Gul, orange och röd varningsnivå. Källa: SMHI

  • Gul varning signalerar att vädret kan innebära konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.
  • Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.
  • Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Mer information om vad de olika varningsnivåerna innebär, finns på SMHI:s webbplats:

SMHI:s vädervarningar Länk till annan webbplats.

Regional bedömning via länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan SMHI ta kontakt med länsstyrelsen. Om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som SMHI kan behöva känna till, har länsstyrelsen möjlighet att komplettera SMHI:s bedömningsunderlag.

Länsstyrelsen kan då ta kontakt med kommuner, räddningstjänster och andra som har lokal kunskap om vilka vägar som kan vara särskilt utsatta, om det pågår något större evenemang i det drabbade området eller om det finns något annat som är viktigt att uppmärksamma SMHI på. SMHI väger sedan in det i sitt beslut om hur varningen ska utformas. I hastigt uppkomna väderlägen måste SMHI besluta om varningsnivå utan att först samverka med länsstyrelsen.

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar finns på SMHI:s webbplats och i SMHI:s väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

Varningar och meddelanden på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

‎SMHI:s väderapp för iphone i Apple Store Länk till annan webbplats.

SMHI:s väderapp för androidtelefoner på Google Play Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsskydd och beredskap

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss