Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Tidigare övningar och utbildningar

  • Under 2019-2020 övades totalförsvar i Totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020. Övningen skulle bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomfördes i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsättess för väpnat angrepp.
  • Länsstyrelsen och andra aktörer i länet har tidigare övat inriktning och samordning i händelse av pandemi 2018. Övningen var en del i implementeringen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
  • I den regionala övningen Ångerfylld som hölls 2016, prövades den nationella larmkedjan vid dammhaveri.
  • 2014 genomfördes den regionala samverkansövningen Yrkurs där länets riktlinjer för inriktning och samordning vid kriser prövades.

Mer information finns att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsskydd och beredskap

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss