Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Regionala samverkansgrupper i Västernorrland

I Västernorrlands län har vi följande regionala samverkansgrupper:

  • Y-sam/Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor med företrädare för några av de viktigaste aktörerna, bland andra länsstyrelsen, länets kommuner, räddningstjänst, polis och region Västernorrland.

  • Beredskapsnätverket med representanter från polisen, kommunerna, region Västernorrland, försvarsmakten, trafikverket och länsstyrelsen.

  • Blåljusnätverket med representanter från polisen, region Västernorrland, räddningstjänsten, SOS Alarm och länsstyrelsen.

  • Krisinformatörsnätverket med representanter från polisen, kommunerna, region Västernorrland, trafikverket, Sveriges radio, svenska kyrkan, migrationsverket och länsstyrelsen.

  • Älvsamordningsgrupper, länsöverskridande och privat-offentlig samverkan kring beredskap för dammbrott, höga flöden och översvämningar i Ångermanälven, Indalsälven och Ljungan.

I följande publikationer beskrivs hur länet arbetar med samverkan före, under och efter en kris.

Strategi: Samverkan kriskommunikation i Västernorrland 2019-2024 Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Strategi för samverkan inom samhällsskydd och beredskap i Västernorrlands län

Vägledning för regional inriktning och samordning vid samhällsstörningar i Västernorrland Pdf, 203.3 kB.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör

Robin Åslund

Beredskapshandläggare