Rapportera in fälld gråsäl

Här kan du rapportera in fälld eller påskjuten gråsäl till länsstyrelsen.

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Skyddsjakten pågår från den 20 april 2021 och som längst till och med den 31 december 2021. Sammanlagt får 2 000 gråsälar fällas i licensjakten och kvoten är gemensam för samtliga län med kust mot Östersjön.

Enligt 6 § jaktförordningen ska den som vid tillåten jakt har fällt eller påskjutit gråsäl anmäla detta till länsstyrelsen i enlighet med vad som anges i 5 b §. Det innebär att du som fällt eller påskjutit en gråsäl måste ska rapportera till både Naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Ta reda på koordinater

Innan du fyller i formuläret, ska du ha tagit reda på koordinaterna (Position wgs 84). Detta gör du enklast genom att klicka på platsen på Lantmäteriets karta och kopiera resultatet i rutan som dyker upp:

Min Karta (lantmateriet.se)länk till annan webbplats

Person- och kontaktuppgifter till skytten
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in.
Nedan fyller du i uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapportera en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslag

Bärgad? * (obligatorisk)
Bärgad?


Följande fråga besvaras endast om sälen är bärgad.
Säl har provtagits och provet har, eller kommer inom kort, skickats till Naturhistoriska Riksmuseet?
Säl har provtagits och provet har, eller kommer inom kort, skickats till Naturhistoriska Riksmuseet?


Kön * (obligatorisk)
KönKontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning