Rapportera in fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 är du skyldig att rapportera in fällda sälar till länsstyrelsen.

Naturvårdsverket har fattat beslut om skyddsjakt efter gråsäl. Skyddsjakten pågår från den 20 april och som längst till och med den 31 januari. Sammanlagt får 2 000 gråsälar fällas i licensjakten och kvoten är gemensam för samtliga län med kust mot Östersjön.

Fälld gråsäl ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkoren i beslutet.

Från och med den 29 november 2019 kräver 6 § jaktförordningen (1987:905) att fälld eller påskjuten gråsäl även rapporteras till Länsstyrelsen.

Det innebär att du som gråsälsjägare ska rapportera till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Person- och kontaktuppgifter till skytten
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in.
Nedan fyller du i uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapportera en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslag

Kön * (obligatorisk)
KönKontakt

Enheten för miljöanalys och viltförvaltning